REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/40815

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40815

Resource type: video

Proces technologiczny LTCC

View

Resource metadata

Title Proces technologiczny LTCC
Persons Authors: Arkadiusz Dąbrowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Na filmie pokazany jest przebieg kolejnych etapów procesu wytwarzania modułu w technologii ceramiki niskotemperaturowej współwypalanej (LTCC - Low Temperature Co-fired Ceramics) na przykładzie miniaturowego transformatora planarnego. Zaprezentowany został przykładowy przebieg poszczególnych etapów procesu prowadzonych w skali laboratoryjnego opracowania prototypu, zatem część procesów technologicznych jest prowadzona manualnie, bez wykorzystania specjalizowanych urządzeń. Materiał został zarejestrowany w Laboratorium Mikrosystemów Grubowarstwowych, w Zakładzie Technik Elektronicznych i Fotonicznych na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. (Polish)
Keywords "transformator"@pl, "technologia grubowarstwowa"@pl, "technologia LTCC"@pl, "ceramika LTCC"@pl, "transformator małej mocy"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Recording length: 00:09:43
Video recording genre or style: scientific film
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: other
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: unassembled material
Sound: wordless
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Arkadiusz Dąbrowski
Availability date: 22-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Arkadiusz Dąbrowski. Proces technologiczny LTCC. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Transformator bezpieczeństwa - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Przekładnik prądowy - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

See more