REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/44887

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44887

Resource type: book

Sprawność fizyczna i postawa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9-15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i Czechach

View

Resource metadata

Title Sprawność fizyczna i postawa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9-15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i Czechach
Persons Authors: Bartosz Bolach
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Monografia poświęcona dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Polski i Czech. (Polish)
Keywords "niepełnosprawność intelektualna"@pl, "dzieci"@pl, "młodzież"@pl, "sprawność fizyczna"@pl, "postawa ciała"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego
Time of publication: 2017
Number of pages: 119
Series name: Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Numbering: nr 123
ISBN: 978-83-64354-18-2
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agata Owczarek
Availability date: 08-06-2019
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Bartosz Bolach. Sprawność fizyczna i postawa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9-15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i Czechach. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mikołajki

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Samodzielność i odpowiedzialność dziecka

Izabela Moszczeńska, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

TEDxPolitechnikaWroclawska: Czego możemy nauczyć się od dzieci?

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Tabele miernika sprawności fizycznej dla młodzieży szkolnej: młodzież żeńska

book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Rozmowa z inicjatorką projektu „Bajki w podróży”

Kamil Kuchta, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

See more