REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49419

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49419

Resource type: article, chapter

Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego

Resource metadata

Title Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego
Persons Authors: Domański Józef
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl/. (Polish)
Keywords "nazwy miejscowości"@pl, "rekord bibliograficzny"@pl, "etymologia"@pl, "etymologia"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Szkice Legnickie
Numbering: t. II
Place of publication: Wrocław-Warszawa-Kraków
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Time of publication: 1965
From page: 98
To page: 114
Resource language: Polish
Resource geographical coverage: "Powiat lubiński"
Shortened name: DomL
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 06-02-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Domański Józef. Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku

Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Zarys historyczny rozwoju aptekarstwa. [Cz. 1]

Leonard Kostrzeński, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

Místní jména na Moravě a ve Slezsku I A-L

Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nazwy miejscowe dzisiejszego Wrocławia i dawnego okręgu wrocławskiego

Domański Józef, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku (część 2)

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

See more