REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/66046

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/66046

Resource type: educational material

Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna

View

Resource metadata

Title Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna
Title variant: Przemiana izotermiczna
Title variant: Maszyny wyporowe
Title variant: Maszyny wyporowe - materiały dydaktyczne dla studentów
Persons Authors: Piotr Kolasiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna" stanowią integralną część kursu "Maszyny wyporowe" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje materiały do wykładu w formie pliku PDF oraz LaTeX. W zagadnieniu przedstawiono równania oraz wykresy związane z przemianą izotermiczną gazów doskonałych. W zagadnieniu znajduje się przykładowe zadanie z rozwiązaniem oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. (Polish)
Keywords "izoterma"@pl, "przemiana izotermiczna"@pl, "przemiana termodynamiczna"@pl, "maszyny wyporowe"@pl, "czynniki robocze"@pl, "termodynamika"@pl, "gaz doskonały"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021
Series name: Maszyny wyporowe - materiały dydaktyczne dla studentów
Numbering: 4
Number of pages: 10
Lecturers:Piotr Kolasiński
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 28-01-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Piotr Kolasiński. Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Termodynamika procesowa - Podstawowe pojęcia

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Termodynamika procesowa - Podstawowe pojęcia

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Maszyny wielołopatkowe

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Termodynamika procesowa - Własności gazów

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - rozpady promieniotwórcze cz. 2

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Kontrakcja chemiczna i fizyczna w procesie spalania

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more