REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/68115

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/68115

Resource type: map

Powiat Żagań. Województwo zielonogórskie

Resource metadata

Title Powiat Żagań. Województwo zielonogórskie
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Mapy powiatów wydane zostały w latach 1959-1966 przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Mapa jednego powiatu (obrębu) składa się z od kilku do kilkunastu arkuszy. Osobno opublikowane zostały również 4 serie map obejmujących obszary większe niż pojedynczy powiat: Górnośląski Okręg Przemysłowy, Rybnicki Okręg Węglowy, Powiat Łódź. Okręg centralny oraz Zespół Miejski Warszawa. Na mapach tych nie umieszczono siatek współrzędnych. Istotnymi wadami tej serii map są też wprowadzona przez cenzurę celowa deformacja zawartości oraz uboga treść. Stanowią one bowiem niekartometryczną przeróbkę tajnych, w owym czasie, map wojskowych w skali 1:25 000 w układzie 1942 do celów cywilnych (Eugeniusz Sobczyński, Historia Służby Geograficznej i Topograficznej Wojska Polskiego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, s. 237).

Na arkuszach brak tytułu serii.

Mapa na 5 kolorowych arkuszach; każdy ark. 82x95 cm.

Pozycja stanowi źródło w Słowniku Etymologicznym Nazw Geograficznych Śląska. Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl (Polish)
Keywords "mapa topograficzna"@pl, "historia"@pl, "etymologia"@pl, "historia"@pl, "opis bibliograficzny"@pl
Classification Resource type: map
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Series name: Mapa Obrębowa Powiatów w skali 1:25 000
Time of publication: 1963
Place of publication: Warszawa
Publisher: Zarząd Topograficzny Szt. Gen.
Resource language: Polish
Resource geographical coverage: "Powiat żagański"
Scale: 1:25 000
Shortened name: MPow żag. (1:25 000)
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 16-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Powiat Żagań. Województwo zielonogórskie. [map] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Powiat Brzeg. Województwo opolskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Pracownicy AWF we Wrocławiu - Stanisław Maksymowicz (zdjęcia archiwalne)

Andrzej Nowak, photo, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku (część 2)

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe PWr - Zeev Baran

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Polskie nazwy osad w powiecie legnickim

Józef Domański, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

See more