REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78459

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78459

Resource type: article, chapter

Kompleksowy model rozwoju gospodarki KMR 1 (PN-1988-06)

View

Resource metadata

Title Kompleksowy model rozwoju gospodarki KMR 1 (PN-1988-06)
Persons Authors: Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Wojciech Rokicki
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono 12-to sektorowy, kompleksowy model gospodarki mogący służyć potrzebom długookresowego programowania i analizy strategii rozwoju kraju. Model został zaprogramowany w języku BASIC A na komputerze IBM PC i zawiera rozbudowaną część graficzną ułatwiającą analizę wyników -- rezultatów zastosowania proponowanych strategii rozwoju. (Polish)
Keywords "model gospodarki"@pl, "modeling"@pl, "modelowanie"@pl, "development strategy"@en, "strategia rozwoju"@pl, "economy model"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1988-06
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1988
From page: 1
To page: 40
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Wojciech Rokicki. Kompleksowy model rozwoju gospodarki KMR 1 (PN-1988-06). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modelowanie koncentracji w sieciach regularnych

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more