REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21751

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21751

Resource type: article, chapter

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modelowanie koncentracji w sieciach regularnych

View

Resource metadata

Title Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modelowanie koncentracji w sieciach regularnych
Title variant: Modelowanie koncentracji w sieciach regularnych
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób jest częścią pracy "Analiza i ocena alternatywnych modeli docelowych systemu osadniczego. Zagadnienia projekcji przestrzeni społeczno-ekonomicznej - etap III" dostępnej pod adresem http://zasobynauki.pl/entries/20710/
W dokumencie omówiono: stany równowagi w modelowaniu koncentracji w warunkach wstępnego mimośrodkowego skupienia w układzie, badania stabilności i dynamiki sieci komunikacyjnej w związku z modelowaniem koncentracji, próbę interpretacji reguły wielkości-kolejności na gruncie modelowania koncentracji. (Polish)
Comments: Dokument zawiera odręczne notatki prof. Tadeusza Zipsera.
Wydano jako Raport Zakładu Urbanizacji i Panowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej.
Współpraca (Zespół badawczy nr 8 Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr pod kierunkiem T. Zipsera): Elżbieta Chądzyńska, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Katarzyna Kwaśniewska, Elżbieta Litwińska, Romuald Pustelnik.
Keywords "modelowanie"@pl, "reguła wielkości i kolejności"@pl, "system osadniczy"@pl, "sieć komunikacyjna"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "modelowanie i symulacja"@pl, "modelowanie koncentracji"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Analiza i ocena alternatywnych modeli docelowych systemu osadniczego. Zagadnienia projekcji przestrzeni społeczno-ekonomicznej - etap III
Place of publication: Wrocław
Publisher: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1980
From page: 46
To page: 82
Resource language: Polish
Related resources
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 26-11-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modelowanie koncentracji w sieciach regularnych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more