REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74327

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74327

Resource type: article, chapter

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

View

Resource metadata

Title System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)
Persons Authors: Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Wiesław Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Artykuł dotyczy informacyjnych aspektów systemu wspomagania decyzji wspomagających władze gmin w analizie alternatywnych strategii rozwoju. System informatyczny obsługujący bazę danych zawiera niezbędne informacje. System jest przyjazny dla użytkownika, to znaczy - może go obsługiwać osoba, która nie jest informatykiem. Zadaniem systemu jest dostarczanie adekwatnych informacji podawanych w formie alfanumerycznej lub w formie tabel, map i wykresów, mających na celu wspomaganie procesu opracowywania strategii rozwoju, prowadzącej do technologii niskoodpadowej lub zeroodpadowej. Wersja demonstracyjna systemu bazuje na danych dla obszaru metropolitalnego Gdańska. (Polish)
Keywords "system informatyczny"@pl, "management of urban agglomerations"@en, "IT system"@en, "urban pollution"@en, "zarządzanie aglomeracją miejską"@pl, "zanieczyszczenie miejskie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1995-21-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1995
From page: 1
To page: 9
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Wiesław Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda. System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Homogeneity algorithm for modelling regional structure (RB-1997-36-01)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77)

Joanna Malicka-Wąsowska, Piotr Staniewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowe wspomaganie planowania rozwoju regionów (RB-2000-67-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Expert system for development forecasting under uncertainty (RB-1995-43)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, Eulalia Szmidt, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

See more