REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82710

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82710

Resource type: thesis

Analiza komputerowa obiegu informacji w przedsiębiorstwie dla potrzeb projektowania systemów informatycznych (PD-1978-06)

View

Resource metadata

Title Analiza komputerowa obiegu informacji w przedsiębiorstwie dla potrzeb projektowania systemów informatycznych (PD-1978-06)
Persons Authors: Andrzej Ziółkowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem rozprawy jest próba stworzenia praktycznego narzędzia analizy obiegu informacji w przedsiębiorstwie. Praca opisuje znane rozwiązania stawianego problemu m. in. poprzez omówienie graficznych i tabelarycznych metod obrazowania obiegu informacji oraz modeli matematycznych. Przeanalizowano możliwości, wykorzystywanego do opisu obiegu informacji, języka ANOBIN do tworzenia dokumentacji oraz komputerowej analizy wielu aspektów systemu. Opisano realizację komputerową pakietu analizy obiegu informacji ZBYT będącego częścią kompleksowego systemu zarządzania. Przedstawiono również przykład zastosowania systemu dotyczącego sprzedaży szkła w hucie ,,Sandomierz''. Praca zawiera również tabulogramy wszystkich programów tworzących opisywany pakiet. (Polish)
Keywords "systemy zarządzania"@pl, "management systems"@en, "ZBYT package"@en, "ANOBIN programming language"@en, "information flow in a company"@en, "pakiet ZBYT"@pl, "język programowania ANOBIN"@pl, "obieg informacji w przedsiębiorstwie"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1978
Number of pages: 195
Supervisor: Kazimierz Mańczak
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Ziółkowski. Analiza komputerowa obiegu informacji w przedsiębiorstwie dla potrzeb projektowania systemów informatycznych (PD-1978-06). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.