Scientific disciplines / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Filter
Page of  4 (37 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Problemy i techniki systemowego kształtowania działalności B+R (RB-1994-84-01)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Analiza komputerowa obiegu informacji w przedsiębiorstwie dla potrzeb projektowania systemów informatycznych (PD-1978-06)

Andrzej Ziółkowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Optymalizacja struktury organizacji non-profit na przykładzie muzeum (PD-2002-06)

Mirosław Wujas, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną (PD-1975-11)

Andrzej Ameljańczyk, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Analiza systemowa i obliczenia inteligentne w modelowaniu kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadgimanzjalnej (PD-2009-05)

Aneta Wiktorzak, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Zarządzanie w przestrzeni cybernetycznej (RB-1998-77)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe Część II. Przykładowy obiekt badań - Instytut Badań Systemowych PAN (RB-1994-95-03)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, Andrzej Jakubowski, Lidia Księżopolska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Individual utilities and the choice of security system (RB-1997-08-03)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Model kształtowania się struktury zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk według stopni i tytułów/stanowisk naukowych (PN-1986-08)

Wojciech Rokicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Expert system for development forecasting under uncertainty (RB-1995-43)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, Eulalia Szmidt, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Page of  4 (37 results)
Results on page