REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73868

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73868

Resource type: article, chapter

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Wspomagana komputerowo analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania - pakiet Diana-10 (RB-1998-96-02)

View

Resource metadata

Title Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Wspomagana komputerowo analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania - pakiet Diana-10 (RB-1998-96-02)
Persons Authors: Aleksy Barski, Edward Michalewski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Na podstawie wieloletnich doświadczeń zarówno własnych, jak też czołowych ośrodków badawczych na świecie, w Instytucie Badań Systemowych PAN opracowano metodykę DIANA (wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy i projektowania systemów zarządzania), której najnowszą realizacją jest obecnie tworzony pakiet DIANA-10 (zakończenie prac nad 0 wersji jest przewidziane w końcu br.). Po krótkim omówieniu metodyki DIANA przedstawiono podstawowe funkcje pakietu DIANA-10 oraz możliwości jego praktycznego wykorzystania na dużych obiektach rzeczywistych. (Polish)
Keywords "management system"@en, "computer aided management"@en, "systemy zarządzania"@pl, "komputerowe wspomaganie zarządzania"@pl, "DIANA package"@en, "pakiet DIANA"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-96-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 10
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Aleksy Barski, Edward Michalewski. Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Wspomagana komputerowo analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania - pakiet Diana-10 (RB-1998-96-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

See more