REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/28032

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/28032

Resource type: video

Analiza stropu zespolonego stalowo-betonowego

View

Resource metadata

Title Analiza stropu zespolonego stalowo-betonowego
Persons Authors: Maciej Kożuch
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wideotutorial dotyczący projektowania konstrukcji w programie Autodesk Robot Structural Analysis.
W materiale przedstawiono i omówiono przykład obliczeniowy analizy wyników otrzymanych dla modelowania stropu zespolonego stalowo-betonowego oraz analizę sił wewnętrznych i naprężeń w elementach stropu zespolonego stalowo-betonowego, zamodelowanego techniką belki na offsecie. (Polish)
Keywords "tutorial"@pl, "konstrukcje zespolone"@pl, "belka stropowa"@pl, "belka zespolona"@pl, "Autodesk"@pl, "model MES"@pl, "statyka budowli"@pl, "metoda elementów skończonych MES"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018-09-19
Recording length: 00:23:56
Video recording genre or style: educational film
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: other
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled without logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maciej Kożuch
Availability date: 14-01-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Maciej Kożuch. Analiza stropu zespolonego stalowo-betonowego. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rama płaska. Wstęp do obsługi programu Robot

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Modelowanie stalowego przekrycia strukturalnego

Jerzy Szołomicki, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zastosowanie technologii komputerowej w praktyce inżynierskiej 3: wprowadzenie do programów CAD, MES, CFD

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modelowanie stropu zespolonego stalowo-betonowego

Maciej Kożuch, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Wprowadzenie do statyki budowli

Monika Podwórna, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Metoda modelowania zjawisk termosprężystych w warstwowych powłokach ceramicznych

Damian Derlukiewicz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)

See more