REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14766

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14766

Resource type: thesis

Metoda modelowania zjawisk termosprężystych w warstwowych powłokach ceramicznych

View

Resource metadata

Title Metoda modelowania zjawisk termosprężystych w warstwowych powłokach ceramicznych
Title variant: Method of modelling the thermoelastic effects in laminar ceramic coatings
Persons Authors: Damian Derlukiewicz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Przedstawiona w pracy problematyka związana z oceną stanu wytężenia warstwowych powłok ceramicznych poddanych działaniu obciążeń cieplnych jest zagadnieniem coraz częściej spotykanym podczas obliczeń inżynierskich. Zarówno w nowych projektach jak również obiektach będących w trakcie eksploatacji istnieje potrzeba opracowania uniwersalnej metodyki do oceny wpływu temperatury na stan jakości powłoki - bariery termicznej. Potrzeba ta jest szczególnie widoczna przy obiektach o złożonej i rozbudowanej geometrii. Stąd też biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy i dotychczasowe metody stosowane w obliczeniach inżynierskich opisane w rozdziałach 4, 5, 6 i 7 zaprezentowano własną metodykę prowadzenia obliczeń. Opiera się ona na pełnej integracji nowoczesnych metod pomiarowych wartości temperatury na obiektach rzeczywistych oraz numerycznych metod obliczeniowych. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "modelowanie matematyczne"@pl, "metoda elementów skończonych"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2006
Number of pages: 239
Supervisor: Eugeniusz Rusiński
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1496
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Damian Derlukiewicz. Metoda modelowania zjawisk termosprężystych w warstwowych powłokach ceramicznych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)

Hanna Ciszewska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 6. Komputergestutzte simulation des technologischen klaranlagen (RB-1997-21-06)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

See more