REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73873

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73873

Resource type: article, chapter

Analiza systemowa na progu XXI wieku. Reinżynieria regionalnego rolnictwa w nowej gospodarce cyfrowej (teleinformatycznej) (RB-1999-65-02)

View

Resource metadata

Title Analiza systemowa na progu XXI wieku. Reinżynieria regionalnego rolnictwa w nowej gospodarce cyfrowej (teleinformatycznej) (RB-1999-65-02)
Persons Authors: Andrzej Leszek Straszak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Jesteśmy świadkami silnej turbulencji, wywołanej nową rewolucją naukowo-techniczną, o wadze nielicznych w historii ludzkości. Nowy środek globalnej (o zasięgu światowym) łączności międzyludzkiej pojawił się dość nagle i może on w swych skutkach mieć większe znaczenie niż poprzednie rewolucje techniczne takie jak - druk, telefon czy telewizja. Skutek stosowania tego nowego środka komunikacji międzyludzkiej dotyczyć będzie całej gospodarki i życia społecznego zarówno w dużych jak i małych sektorach i obszarach. Komputer z narzędzia naukowego i wojskowego, używanego do względnie prostych obliczeń, rozpowszechnia się do narzędzia cyfrowej łączności opartej o zaawansowaną technologię elektroniczną. Interaktywne środki multimedialne i inteligentne cyfrowe globalne 'autostrady' mogą być podstawą nowej gospodarki elektronicznej, opartej na sieciach inteligentnych, ludzkiej wiedzy i sztucznej inteligencji. Globalne, narodowe i regionalne sektory rolnictwa niedługo będą musiały także przejść do tej nowej cyfrowej gospodarki. Wymagać to będzie regionalnej reinżynierii rolnictwa. (Polish)
Keywords "rewolucja techniczna"@pl, "digital society"@en, "agriculture"@en, "technological revolution"@en, "e-gospodarka"@pl, "digital economy"@en, "społeczeństwo cyfrowe"@pl, "Rolnictwo"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-65-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 5
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Leszek Straszak. Analiza systemowa na progu XXI wieku. Reinżynieria regionalnego rolnictwa w nowej gospodarce cyfrowej (teleinformatycznej) (RB-1999-65-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Lehrbuch über die Landwirthschaft zum Gebrauch für Landschulen

Carl August Sebald, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment: monograph

Stanisław Czaban, Włodzimierz Czamara, Alicja Czamara, Wiesław Fiałkiewicz, Ireneusz Kajewski, Marian Mokwa, Elżbieta Nachlik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

See more