Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Lehrbuch über die Landwirthschaft zum Gebrauch für Landschulen

Carl August Sebald, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment: monograph

Stanisław Czaban, Włodzimierz Czamara, Alicja Czamara, Wiesław Fiałkiewicz, Ireneusz Kajewski, Marian Mokwa, Elżbieta Nachlik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Sztuka urządzania gospodarstw wiejskich poprzedzona krótko zebraną nauką gospodarstwa wiejskiego. T. 2

Jan Nepomucen Kurowski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Betrachtungen über die erörterte Frage: wie dem Bauern-Stande Freyheit und Eigenthum in den Ländern, wo ihm beydes fehlet, verschaffet werden könne

Jürgen Blatt, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Des Grafen Heinrich Ernst von Schönburg-Rochsburg Handschriftliche Nachrichten über seine Wirthschaftsführung zu Rochsburg in Sachsen. Bd. 2, 1803-1825

Heinrich Ernst Graf von Schönburg-Rochsburg, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym (BOS’95). T. 2: Badania operacyjne i systemowe dla wspomagania formułowania strategii rozwoju regionów (RB-1998-76)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Analiza systemowa na progu XXI wieku (RB-1999-65-01)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

System komputerowy do kompleksowej analizy wykorzystania bioenergii na obszarach wiejskich (RB-2000-52)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Rolnik polski. T. 2

Albin Kohn, Zygmunt Gawarecki, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)