REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/22971

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22971

Resource type: book

Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment: monograph

View

Resource metadata

Title Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment: monograph
Persons Authors: Stanisław Czaban, Włodzimierz Czamara, Alicja Czamara, Wiesław Fiałkiewicz, Ireneusz Kajewski, Marian Mokwa, Elżbieta Nachlik
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Ramowa Dyrektywa Wodna UE obliguje kraje stowarzyszone do osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 roku. W monografii na przykładzie zlewni rzeki Widawy, reprezentatywnej dla obszaru środkowego dorzecza Odry, przedstawiono stan gospodarki wodnej oraz przegląd oddziaływań antropogenicznych i wynikających z nich skutków dla stanów wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze regionu środkowego Nadodrza. Rzeka Widawa jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Powierzchnia zlewni wynosi 1716 km2. Jest ona położona na Nizinie Śląskiej. Obszar zlewni Widawy jest zagospodarowany rolniczo. W uprawach na terenie zlewni dominują zboża – ok. 75% powierzchni. Ważne miejsce zajmuje hodowla trzody chlewnej, drobiu i ryb. Z tego powodu charakterystyczne jest sezonowe korzystanie z wód powierzchniowych, szczególnie gospodarstw rolnych, gospodarstw rybackich oraz przemysłu rolno-spożywczego. Do oceny oddziaływań wykorzystano bazy danych znajdujące się w różnych jednostkach zajmujących się problematyką wodną.
Analiza oddziaływań i ich skutków w zlewni Widawy obejmowała: opracowanie numerycznych baz danych współpracujących z GIS, charakterystykę poszczególnych części wód, ocenę stanu części wód, ocenę zasobów wodnych w latach charakterystycznych, zalecenia dotyczące gospodarowania wodą, identyfikację oddziaływań istotnych, wstępne oszacowanie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. (Polish)
Keywords "Dorzecze Widawy"@pl, "zlewnie"@pl, "hydrologia"@pl, "Rolnictwo"@pl, "działalność człowieka"@pl, "woda"@pl, "jakość wody"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2009
Number of pages: 80
Series name: Monografie
Numbering: XCI
ISBN: 978–83–60574–95–9
Resource language: English
Resource geographical coverage: "Dolny Śląsk", "Polska"
Identifiers: OAI: 5952
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 29-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Stanisław Czaban, Włodzimierz Czamara, Alicja Czamara, Wiesław Fiałkiewicz, Ireneusz Kajewski, Marian Mokwa, Elżbieta Nachlik. Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment: monograph. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Lehrbuch über die Landwirthschaft zum Gebrauch für Landschulen

Carl August Sebald, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 122. Melioracja XXII

Anna Pływaczyk, Jerzy Krężel, Leszek Pływaczyk, Włodzimierz Czamara, Zbigniew Janiak, Jerzy Piotrowski, Antoni Omelański, Władysław Trzeciak, Andrzej Drabiński, Józef Sasik, Jan Szymański, Jacek Fuliński, Małgorzata Rojek, Krystyna Tworowska, journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Gaz i Woda. 1935, R. XV, Nr 6

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more