REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/81893

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81893

Resource type: educational material

Applied mathematics - part 8: Numerical ODE

View

Resource metadata

Title Applied mathematics - part 8: Numerical ODE
Title variant: Applied mathematics - Numerical ODE
Title variant: Applied mathematics - Równania różniczkowe zwyczajne - numerycznie
Title variant: Numerical ODE
Title variant: Równania różniczkowe zwyczajne - numerycznie
Persons Authors: Marek Lewkowicz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Numerical ODE" stanowią integralną część skryptu "Applied mathematics" wykorzystywanego podczas realizacji kursów „Analiza 1”, „Analiza 2”, „Algebra” oraz „Matematyka stosowana” realizowanych przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje materiały do wykładów w formie pliku PDF oraz LaTeX w języku angielskim. W zagadnieniu przedstawiono i opisano podstawowe pojęcia, którymi wykładowca posługuje się podczas realizacji kursów. (Polish)
Keywords "równanie"@pl, "wykład"@pl, "numerycznie"@pl, "równania różniczkowe zwyczajne"@pl, "applied mathematics"@en, "ordinary differential equation"@en, "LaTeX"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020/2021
Series name: Applied mathematics
Numbering: Part 8
Number of pages: 30
Lecturers:Marek Lewkowicz
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 31-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Marek Lewkowicz. Applied mathematics - part 8: Numerical ODE. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Applied mathematics - part 11: Nonlinear Alebra

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Podstawy programowania. Programowanie obiektowe (C++). Wykład 14

Jerzy Kotowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe PWr - Zeev Baran

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more