REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63731

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63731

Resource type: educational material

Architektura komputera. Zasady działania komputerów. Urządzenia Wejścia - Wyjścia, procesor, rodzaje pamięci

View

Resource metadata

Title Architektura komputera. Zasady działania komputerów. Urządzenia Wejścia - Wyjścia, procesor, rodzaje pamięci
Title variant: Technologie informacyjne - Wykład
Persons Authors: Józef Rak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Architektura komputera. Zasady działania komputerów. Urządzenia Wejścia - Wyjścia, procesor, rodzaje pamięci" stanowią integralną część kursu "Technologie informacyjne" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje materiały do wykładu w formie pliku PDF oraz LaTeX. W zagadnieniu omówiono najważniejsze pojęcia związane z zasadą działania komputera, jego budową czy kodowaniem informacji. (Polish)
Keywords "wyjście"@pl, "wejście"@pl, "procesor"@pl, "pamięć"@pl, "komputer"@pl, "komputer domowy"@pl, "komputer stacjonarny"@pl, "komputer osobisty"@pl, "technologie informacyjne"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021
Series name: Technologie informacyjne
Numbering: Wykład 3
Number of pages: 56
Lecturers:Józef Rak
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 03-11-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Józef Rak. Architektura komputera. Zasady działania komputerów. Urządzenia Wejścia - Wyjścia, procesor, rodzaje pamięci. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wstęp teoretyczny - metody analityczne i numeryczne

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modelowanie pomp/mieszalników - inercjalny i nieinercjalny układ odniesienia

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modelowanie numeryczne jednofazowych przepływów turbulentnych

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Matlab

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wirtualne światy w grach komputerowych

Dagmara Noszczyk, Wojciech Lefek, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Formułowanie algorytmów do zadań. Języki programowania

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more