Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Filter
Page of  12 (111 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Procedings of the seminar on non-conventional problems of optimization * Multiple-objective optimization in chemical engineering * Part II (PN-1979-17-08)

M Grauer, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Modelowanie matematyczne i optymalizacja sieci wodociągowych jako narzędzia wspomagania decyzji w procesie projektowania (RB-1994-17)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Modelowanie systemów sterowania gospodarką regionu (PD-1989-05)

Grażyna Petriczek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Propozycje rozwoju sektora energii elektrycznej. (PN-1980-08)

Wiesław Ciechanowicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Procedings of the seminar on non-conventional problems of optimization * The application of polyoptimization for operating a city reating systems * Part II (PN-1979-17-07)

Dieter Franz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. The use of mathematical models of the wastewater purification process for computer-aided decision making (RB-2000-46-06)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 6. Komputergestutzte simulation des technologischen klaranlagen (RB-1997-21-06)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 12. Optimization of rural water systems (RB-1997-21-12)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Dynamika przechodzenia zanieczyszczeń przez zbiornik ze zmiennym przepływem (RB-1998-47-05)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Page of  12 (111 results)
Results on page