REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/17208

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/17208

Resource type: dataset, database

Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile

View

Resource metadata

Title Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile
Persons Authors: Paweł Bardowski, Janusz Klink
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Udostępnione zasoby stanowią rekordy powiązanych danych pomiarowych usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu od różnych dostawców, mierzone za pomocą wybranych narzędzi w wybranych lokalizacjach. Zebrane dane umożliwiają określenie jakości postrzeganej przez użytkownika usługi dostępu do Internetu, porównanie jej dla różnych operatorów i w różnych okresach czasu. Network Diagnostic Tool (NDT) - pozwala na testowanie aktualnej szybkości pobierania (download), jak i wysyłania danych do sieci (upload); posiada również bardziej zaawansowane opcje pozwalające na diagnozowanie problemów związanych z ograniczeniami szybkości transferu danych na testowanym łączu. Neubot - służy do wykonywania periodycznych testów wydajności sieci oraz pozwala na testowanie przypadków ograniczania ruchu generowanego przez wybrane aplikacje. (Polish)
Keywords "NDT"@pl, "M-Lab"@pl, "Speedtest"@pl, "Neubot"@pl, "jakość QoS"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)
Destination group: scientists, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Politechnika Wrocławska
Creation time: 2012
Number of data records: 283
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Paweł Bardowski
Availability date: 05-07-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Paweł Bardowski, Janusz Klink. Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS z sieci PLUS do sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Test narzędziem SpeedTest dla operatora Plus

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS z sieci ORANGE do sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more