REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/46285

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46285

Resource type: dataset, database

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

View

Resource metadata

Title Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE
Title variant: Z_T_MOBILE_Neubot_1_Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE
Persons Authors: Janusz Klink
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Udostępniony zasób stanowi zbiór rekordów powiązanych danych pomiarowych usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii 4G w sieci T-MOBILE.Testy prowadzono w jednym dniu w wyselekcjonowanym okresie największego ruchu (godz. 8-17) przy pomocy narzędzia Neubot.
Zebrane dane mogą być wykorzystane jako element składowy szerszej analizy postrzeganej przez użytkownika jakości usługi dostępu do Internetu oraz porównanie jej z danymi zarejestrowanymi w sieciach innych operatorów w analogicznym okresie. (Polish)
Keywords "Internet"@pl, "QoS"@pl, "jakość usług"@pl, "bezprzewodowy dostęp do Internetu"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: scientists, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Number of data records: 104
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 01-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Janusz Klink. Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS z sieci PLUS do sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Techniki manipulacji w mediach

Joanna Kołodziejska, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / nauki o mediach (2011)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Test narzędziem SpeedTest dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

See more