REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/52654

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/52654

Resource type: dataset, database

Dane pomiarowe sygnałów EMG i MMG z przedramienia oraz informacje z rękawicy sensorycznej o interakcji z obiektem

View

Resource metadata

Title Dane pomiarowe sygnałów EMG i MMG z przedramienia oraz informacje z rękawicy sensorycznej o interakcji z obiektem
Persons Authors: Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zaprezentowany zbiór danych pomiarowych zawiera sygnały elektromiograficzne (EMG) i mechanomiograficzne (MMG) z przedramienia dorosłego człowieka oraz sygnały informujące o zgięciu palców w momencie styku z chwytanym obiektem.
System pomiarowy składa się z ośmiu sensorów zespolonych. W skład każdego wchodzi mikrofon elektretowy do rejestracji sygnału MMG oraz elektrody metalowej do akwizycji sygnału EMG.
W części odpowiedzialnej za rejestrację konfiguracji dłoni podczas wykonywania ruchu i momentu kolizji z chwytanym obiektem została wykorzystana rękawica pomiarowa wyposażona w czujniki zgięcia umieszczone po dwa na każdym palcu i jeden na śródręczu.
Informacje zawarte w bazie zostały podzielone ze względu na typ wykonywanego chwytu. W pojedynczym pliku znajdują się dane pomiarowe dotyczące pojedynczego powtórzenia. Każdy rekord w pliku odpowiada natomiast pojedynczemu pomiarowi:
nieparzyste kolumny od 1-16 zawierają sygnały EMG;
parzyste kolumny od 1-16 zawierają sygnały MMG;
kolumny od 17-27 zawierają sygnały z rękawicy sensorycznej. (Polish)
Keywords "pomiar"@pl, "MMG"@pl, "EMG"@pl, "sygnał MMG"@pl, "sygnały EMG i MMG"@pl, "sygnał EMG"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Michał Błędowski
Availability date: 28-01-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski. Dane pomiarowe sygnałów EMG i MMG z przedramienia oraz informacje z rękawicy sensorycznej o interakcji z obiektem. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Laserowy dalmierz triangulacyjny

Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Konstrukcja antromorficznego chwytaka dla zręcznej bioprotezy dłoni

Andrzej Wołczowski, Piotr Kowalewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Algorytmy sterowania do punktu dla podwójnie nieholonomicznego manipulatora mobilnego 3R+(2,0)

Alicja Mazur, Karolina Dalska, Grzegorz Mierzwiak, Henryk Mirończuk, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Konstrukcja dalmierza laserowego z modulacją amplitudy

Andrzej Wołczowski, Jerzy Witkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Miernik IMR-4

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

See more