REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/543

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/543

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Agnieszka Chwałczyńska

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Agnieszka Chwałczyńska
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Badania składu ciała osób w różnym wieku.
Szacowanie nieprawidłowości masy ciała - różne metody oceny masy ciała - wskaźniki masowe oparte na komponentach masy ciała.
Wpływ aktywności fizycznej na zmiany składu ciała dzieci w wieku młodszym szkolnym.
Aktywność fizyczna jako profilaktyka nieprawidłowości masy ciała.
Aktywność fizyczna a masa ciała w profilaktyce zdrowego starzenia. (Polish)
Description in another language: Body composition tests of people of different ages.
Estimating body mass abnormalities - different methods of body weight assessment - mass indexes based on components of body mass.
The influence of physical activity on the changes in the body composition of children at school age.
Physical activity as a prevention of body mass abnormalities.
Physical activity and body weight in the prevention of healthy aging. (English)
Keywords "Thermovision analysis"@en, "fat free-fat index"@pl, "wskaźnik BMI"@pl, "wydolność fizyczna"@pl, "Body Composition"@en, "Masa ciała"@pl, "physical activity"@en, "Skład ciała"@pl, "skład ciała dzieci"@pl, "segmentowy skład ciała"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public, scientists, teachers, students, public administration
Harmful content: No
Characteristics Person: Chwałczyńska Agnieszka
Graduation university: Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu
Graduation field of study: Rehabilitacja Ruchowa
Graduation specialty: Fizjoterapia
MSc/MA thesis title: Ocena warunków socjalno-bytowych dzieci z zespołem Downa w porównaniu z dziećmi zdrowymi
Year of obtaining a master's degree: 1996
PhD dissertation title: Wpływ wtórnego obrzęku chłonnego na powierzchnię użytkową ręki u kobiet po mastektomii
Year of obtaining a doctoral title: 2002
Expert experience:

W ramach projektu badawczego - własne badania statutowe - „Aktywność ruchowa jako element prozdrowotnego stylu życia”:
- Oceniono wiedzę na temat występowania zaburzeń odżywiania oraz nawyków żywieniowych u młodzieży w wieku 13-16 lat.
- Opracowano serię prelekcji na temat prawidłowego odżywiania, masy ciała i jej nieprawidłowości, specyficznych i niespecyficznych zaburzeń odżywiania, roli komponentów tłuszczowych i beztłuszczowych masy ciała oraz aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju człowieka.
- Opracowany autorski program profilaktyczny skierowany do dzieci z nadwagą i otyłością.
- Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli nauczania początkowego (klasy I-III) w zakresie:
• konstrukcji lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem wyników zawartych w raportach z projektu badawczego (występowanie nieprawidłowości masy ciała w danej klasie, ocena sprawności fizycznej - test EUROFIT, ocena postawy ciała),
• prawidłowych nawyków żywieniowych - „zawartość śniadaniówek”,
• postawa ciała dziecka w szkole,
• zachowania prozdrowotne nauczycieli- profilaktyka zespołów bólowych i przeciążeniowych w obrębie narządu ruchu.
- Przeprowadzono szkolenia dla Rodziców dzieci z nieprawidłowościami masy ciała w zakresie:
• prawidłowych nawyków żywieniowych - „zawartość śniadaniówek”,
• postawa ciała dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
• roli aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
• budowy ciała dziecka ze szczególnym uwzględnieniem masy i składu ciała,
• opracowano broszurę informacyjną dla Rodziców dzieci 6-letnich na temat przygotowania dietetycznego dziecka do szkoły.
Na podstawie populacyjnych badań przesiewowych składu ciała u osób w różnym wieku opracowany został wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy FFF. Zaproponowana klasyfikacja nieprawidłowości masy ciała uwzględnia płeć i wiek badanego oraz oparta została na stosunku komponent składu ciała. Wskaźnik jest nowym narzędziem oceny masy ciała oraz zmian zachodzących w procesie terapeutycznym czy treningowym.
Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy oraz siatki centylowe dla kobiet zostały przedstawione w monografii habilitacyjnej - "Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie oceny masy ciała"
(Fat-Fat Free age-related index as a new tool for body mass assessment) - Studia i Monografie; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 124.

Publications
 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Anna Jackowiak, Anita Olszewska, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Physical activity as the main factor affecting body composition of the visually impaired
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): t.25; nr 1;
  From page: 23
  To page: 28
  DOI number: 10.1515/physio-2017-0002
  Keywords: "blind"@pl , "Body Composition"@en , "physical activity"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jedrzejewski, Wiesława Jonak, Krzysztof Andrzej Sobiech, Małgorzata Socha
  Title: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition: classification according to World Health Organization. Part I.
  Title of source document: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.57; nr 3;
  ISSN: 0022-4707
  From page: 244
  To page: 251
  DOI number: 10.23736/S0022-4707.16.05664-4
  Keywords: "Pediatric Obesity"@en , "dzieci i młodzież"@pl , "otyłość"@pl , "Nadwaga"@pl , "Overweight"@en , "Body Composition"@en , "Masa ciała"@pl , "physical activity"@en
  Impact Factor: 1.215

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jedrzejewski, Wiesława Jonak, Zdzisław Lewandowski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition: classification according to Bioelectrical Impedance Analysis. Part II.
  Title of source document: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.57; nr 3
  ISSN: 0022-4707
  From page: 252
  To page: 259
  DOI number: 10.23736/S0022-4707.17.07441-2
  Keywords: "Pediatric Obesity"@en , "BMI"@pl , "Adolescent Health Services"@en , "dzieci i młodzież"@pl , "Body Composition"@en , "Overweight"@en
  Impact Factor: 1.215

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jedrzejewski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: The influence of a therapeutic programme on the segmentary body composition in over: pilot study
  Title of source document: Journal of Child and Adolescent Behavior
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.5; nr 5; art. nr 359 (6 stron)
  ISSN: 2375-4494
  DOI number: 10.4172/2375-4494.1000359
  Keywords: "fat free-fat index"@pl , "Therapeutic programme for children"@en , "Segmentary body composition"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka
  Title: Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie oceny masy ciała
  Title of source document: Studia i Monografie; Akademia Wychowania we Wrocławiu
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 124
  ISSN: 0239-6009
  ISBN: 978-83-64354-22-9
  Keywords: "wskaźnik BMI"@pl , "fat free-fat index"@en , "metody oceny masy ciała"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Błażej Cieślik, Tomasz Rutkowski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy jako nowe narzędzie do oceny zmian składu ciała
  Title of source document: Poszerzamy horyzonty. Monografia. T.5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 2017 t.5
  ISBN: 978-83-63216-09-2
  From page: 383
  To page: 391
  Keywords: "fat free-fat index"@pl , "Segmentary body composition"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Marek Bolanowski, Wojciech Pluskiewicz, Joanna Syrycka
  Title: Quantitative ultrasound at the hand phalanges in adolescent girls is related to their overall physical fitness
  Title of source document: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.25; nr 2;
  ISSN: 2451-2680
  From page: 279
  To page: 282
  DOI number: 10.17219/acem/41028
  Keywords: "Quantitative ultrasound"@en , "Adolescent Health Services"@en
  Impact Factor: 1.179

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Ireneusz Całkosiński, Katarzyna Gruszka, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Thermovision analysis changes of human surface temperature in cold pressor test
  Title of source document: BioMed Research International
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.2015; art. ID 783642 [5 s.];
  DOI number: 10.1155/2015/783642
  Keywords: "Thermovision analysis"@en , "cold pressor test"@en
  Impact Factor: 2.134

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Natalia Bera, Katarzyna Gruszka, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Thermovision analysis of surface temperature in menopausal women after whole body cryostimulation
  Title of source document: JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 3
  From page: 51
  To page: 58
  Keywords: "whole body cryotherapy"@en , "thermovisual analysis"@en , "menopausal patients"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Katarzyna Gruszka, Grzegorz Jedrzejewski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Zastosowanie termowizji w ocenie zmian temperatury powierzchniowej ciała po kąpieli morsów (regular winter swimmer)
  Title of source document: Pomiary Automatyka Kontrola
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.60; nr 12;
  ISSN: 0032-4110
  From page: 1112
  To page: 1115
  Keywords: "Thermovision analysis"@en , "Winter swimming"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Marek Bolanowski, Wojciech Pluskiewicz, Joanna Syrycka
  Title: Quantitative ultrasound at the hand phalanges in adolescent boys in relation to their pubertal development and physical efficiency
  Title of source document: Endokrynologia Polska
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.64; nr 5
  ISSN: 2299-8306
  From page: 353
  To page: 357
  Keywords: "wydolność fizyczna"@pl , "Bone quantitative ultrasound"@en , "Physical efficiency"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, KAtarzyna Foryś
  Title: Styl życia a zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w "Uzdrowisku Szczawno-Jedlina" SA
  Title of source document: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): t.8; nr 3;
  ISSN: 1734-9044
  From page: 73
  To page: 79
  Keywords: "Nadwaga"@pl , "nieprawidłowości masy ciała"@pl , "nadwaga"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Marek Bolanowski
  Title: Występowanie obniżonej masy kostnej u kobiet z obrzękiem chłonnym leczonych z powodu raka piersi
  Title of source document: Przegląd Menopauzalny
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.16; nr 6
  ISSN: 1643-8876
  From page: 463
  To page: 467
  Keywords: "obrzęk chłonny"@pl , "Breast Cancer Lymphedema"@en , "Osteopenia"@pl
  Impact Factor: 0.227

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Marek Bolanowski, Wojciech Pluskiewicz
  Title: Bone quantitative ultrasound at hand phalanges of women following breast cancer surgery
  Title of source document: Gynecological Endocrinology
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.27; nr 12;
  ISSN: 1473-0766
  From page: 1048
  To page: 1051
  Keywords: "Quantitative ultrasound"@en , "Lymphedema, Breast Cancer"@en , "Lymphedema, Postmastectomy"@en
  Impact Factor: 1.581

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Anna Bembenek
  Title: Ocena świadomości dziewcząt w wieku gimnazjalnym dotycząca jadłowstrętu psychicznego
  Title of source document: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): t.6; nr 3
  ISSN: 1734-9044
  From page: 118
  To page: 123
  Keywords: "dzieci i młodzież"@pl , "Anoreksja"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Katarzyna Kamińska, Małgorzata Socha
  Title: Porównanie zawartości tkanki tłuszczowej u młodych nieotyłych kobiet i mężczyzn oznaczonej metodą bioimpedancji (wersja bi- i tetrapolarna) i metodą fotooptyczną
  Title of source document: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): t.6; nr 1
  ISSN: 1734-9044
  From page: 18
  To page: 25
  Keywords: "BIA"@pl , "Skład ciała"@pl , "Masa ciała"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Lucyna Górska-Kłęk
  Title: Ilość tkanki tłuszczowej u kobiet trenujących i ćwiczących - badania wstępne
  Title of source document: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej: diagnostyka. T.5 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): T.5
  From page: 203
  To page: 206
  Keywords: "aktywność fizyczna"@pl , "Skład ciała"@pl , "Tkanka tłuszczowa"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Marek Bolanowski, Lucyna Górska-Kłęk, Wiesława Jonak, Małgorzata Socha, Marta Stanisławska
  Title: Otłuszczenie ogólne i dystrybucja tkanki tłuszczowej u kobiet po mastektomii
  Title of source document: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): t.4; nr 1
  ISSN: 1734-9044
  From page: 7
  To page: 11
  Keywords: "Skład ciała"@pl , "Masa ciała"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Marek Bolanowski, Wiesława Jonak, Małgorzata Socha
  Title: Przydatność wybranych wskaźników budowy ciała i fałdów skórno-tłuszczowych w określaniu poziomu otłuszczenia ogólnego młodych mężczyzn
  Title of source document: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): t.52; nr 4
  ISSN: 0043-9630
  From page: 185
  To page: 188
  Keywords: "Fałd skórno-tłuszczowy"@pl , "Bioimpedance method"@en , "Body fat content"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Iwona Malicka, Krystyna Rożek-Piechura, Marek Woźniewski
  Title: Jakość życia kobiet po mastektomii
  Title of source document: Wiadomości Lekarskie
  Year of publication: 2004
  Numbering (annual, number, issue, part): t.57; nr 5-6;
  ISSN: 0043-5147
  From page: 212
  To page: 216
  Keywords: "Mastektomia"@pl , "jakość życia"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jędrzejewski, Wiesława Jonak, Zdzisław Lewandowski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition: classification according to Bioelectrical Impedance Analysis. Part II
  Title of source document: JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 57
  ISSN: 0022-4707
  From page: 252
  To page: 259
  DOI number: 10.23736/S0022-4707.17.07441-2
  PBN: 814368
  Keywords: "Overweight"@en , "Hypoventilation Syndrome, Obesity"@en , "Index, Body Mass"@en , "Activity, Motor"@en , "Health Services, Adolescent"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jędrzejewski
  Title: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition: classification according to World Health Organization. Part I.
  Title of source document: JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 57
  ISSN: 0022-4707
  From page: 244
  To page: 251
  DOI number: 10.23736/S0022-4707.16.05664-4
  PBN: 814370
  Keywords: "Overweight"@en , "Hypoventilation Syndrome, Obesity"@en , "Index, Body Mass"@en , "Activity, Motor"@en , "Health Services, Adolescent"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka
  Title: Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie oceny masy ciała
  Year of publication: 2017
  ISBN: 9788364354229
  From page: 120
  To page: 120
  PBN: 829205

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Błażej Cieślik, Tomasz Rutkowski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy jako nowe narzędzie do oceny zmian składu ciała
  Year of publication: 2017
  From page: 383
  To page: 391
  PBN: 833208
  Keywords: "antropometria"@pl , "Płeć żeńska"@pl , "skład ciała dzieci"@pl , "analiza i ocena eksploatacji"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Marek Bolanowski, Wojciech Pluskiewicz, Joanna Syrycka
  Title: Quantitative ultrasound at the hand phalanges in adolescent boys in relation to their pubertal development and physical efficiency
  Title of source document: Endokrynologia Polska
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 64
  ISSN: 0423-104X
  From page: 353
  To page: 357
  DOI number: 10.5603/EP.2013.0017
  PBN: 593642
  Keywords: "wydolność fizyczna"@pl , "Dojrzewanie płciowe"@pl , "place zabaw dla dzieci"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Anna Jackowiak, Anita Olszewska, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Physical activity as the main factor affecting body composition of the visually impaired
  Title of source document: Physiotherapy Quarterly
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 25
  From page: 23
  To page: 28
  DOI number: 10.1515/physio-2017-0002
  PBN: 836681
  Keywords: "Fitness Trackers, Physical"@en , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jędrzejewski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: The influence of a therapeutic programme on the segmentary body composition in over: pilot study
  Title of source document: Journal of Child & Adolescent Behavior
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 5
  ISSN: 2375-4494
  From page: 359
  To page: 359
  DOI number: 10.4172/2375-4494.1000359
  PBN: 847875
  Keywords: "Underweight"@en , "Overweight"@en

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Katarzyna Gruszka, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Thermovision analysis of surface temperature in menopausal women after whole body cryostimulation
  Title of source document: Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (JPHNMR)
  Year of publication: 2014
  ISSN: 2299-9140
  From page: 51
  To page: 58
  PBN: 600733
  Keywords: "krioterapia ogólnoustrojowa"@pl , "ocena termowizyjna"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Katarzyna Gruszka, Grzegorz Jędrzejewski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Zastosowanie termowizji w ocenie zmian temperatury powierzchniowej ciała po kąpieli morsów (regular winter swimmer)
  Title of source document: Pomiary Automatyka Kontrola
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 60
  ISSN: 0032-4140
  From page: 1112
  To page: 1115
  PBN: 602418
  Keywords: "termografia"@pl

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Marek Bolanowski, Wojciech Pluskiewicz, Joanna Syrycka
  Title: Quantitative ultrasound at the hand phalanges in adolescent girls is related to their overall physical fitness
  Title of source document: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 25
  ISSN: 1899-5276
  From page: 279
  To page: 284
  DOI number: 10.17219/acem/41028
  PBN: 725754
  Keywords: "technologia New Bone China"@pl , "adolescence"@fr , "Fitness Trackers, Physical"@en
Taught subjects
 • Zagadnienia prawne dla fizjoterapeutów

 • Zdrowe starzenie

 • Ekonomia i systemy ochrony w służbie zdrowia

 • Zarządzanie w służbie zdrowia
Qualifications
 • Qualification type: Międzyuczelniane 3-semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i Akademia Medyczna we Wrocławiu

 • Qualification type: Kurs Podstawowa Pierwsza Pomoc - Katedra Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

 • Qualification type: Ukończony kurs z egzaminem Ministerstwa Skarbu na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

 • Qualification type: Audytor Wewnętrzny PIKW II Stopnia (egzamin końcowy przed Komisją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej)
Cooperation with other entities
 • Entity name: Szkoła Podstawowa nr 76 Wrocław
  Year from: 2013
  Scope: Ocena występowania nieprawidłowości masy ciała, prowadzenie autorskich programów fizjoprofilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci w wieku młodszym szkolnym oraz szkolenia nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 • Entity name: Gimnazjum im Odkrywców Miedzi Polskiej w Chocianowie
  Year from: 2012
  Year to: 2013
  Scope: Współpraca z Gimnazjum im Odkrywców Miedzi Polskiej w Chocianowie - wyniki badań przedstawione na Festiwalu Zdrowia/ Konferencja Naukowej Zdrowie Gimnazjalistów, Projekt realizowany w ramach projektu unijnego „Aktywny Senior-Zdrowy Junior” organizowany w ramach wspierania Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

 • Entity name: Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta prowadzące działalność SEJSMOGRAFU
  Year from: 2015
  Scope: Współpraca w zakresie aktywności fizycznej seniorów/osób starszych.

 • Entity name: Szkołą Podstawowa w Lewinie Brzeskim
  Year from: 2014
  Scope: Badania przesiewowe w zakresie występowania nieprawidłowości masy ciała oraz sprawności fizycznej dzieci w wieku 7-10 lat. Prowadzenie autorskich programów fizjoprofilaktyki nadwagi i otyłości.

 • Entity name: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia
  Year from: 2014
  Year to: 2015
  Scope: Ocena programu profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Cooperation with a reputable centre Institution/unit name: Wrocławski Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Description: Badania w zakresie składu ciała dzieci i młodzieży oraz osób starszych
Functions in journals
 • Journal title: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
  ISSN: 1734-9044
  Function name: recenzent
  From year: 2010
  To year: 2013

 • Journal title: PeerJ
  ISSN: 2167-8359
  Function name: recenzent
  From year: 2017
Research results applications
 • Entity name: Dziecko w wieku wczesnoszkolnym - nieprawidłowości masy ciała, żywienie, postawa ciała - kompendium wiedzy dla rodziców
  Description:

  W ramach projektu badawczego „Aktywność ruchowa jako element prozdrowotnego stylu życia” (badania statutowe dr A. Chwałczyńska) przebadano dzieci w wieku wczesnoszkolnym pod względem masy i składu ciała oraz sprawności fizycznej. Na podstawie ankiety oceniono aktywność pozaszkolną dziecka. U dzieci z nieprawidłowościami masy ciała przeprowadzono 72 godzinny kwestionariusz żywieniowy. Opracowano zbiorcze raporty dla Dyrektora Szkoły, w których przedstawiono ośrodek na tle innych w Polsce. Przygotowano indywidualne raporty z badań dla rodziców. Na wniosek Dyrekcji przeprowadzono szkolenia dla Rodziców dzieci z nieprawidłowościami masy ciała w zakresie:
  • prawidłowych nawyków żywieniowych - „zawartość śniadaniówek”,
  • postawa ciała dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
  • roli aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
  • budowy ciała dziecka ze szczególnym uwzględnieniem masy i składu ciała ,
  • opracowano broszurę informacyjną dla Rodziców dzieci 6-letnich na temat przygotowania dietetycznego dziecka do szkoły. Nazwa i adres podmiotu wdrażającego oraz jego numer identyfikacji skarbowej (w Rzeczypospolitej Polskiej NIP):
  Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi
  ul. Wandy 13
  53-320 Wrocław
  NIP: 899-241-57-82; REGON: 00069291400000 • Entity name: Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z ponadnormatywną masą ciała
  Description:

  Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Aktywność ruchowa jako element prozdrowotnego stylu życia” (badania statutowe dr A. Chwałczyńska) został opracowany autorski program profilaktyczno-terapeutyczny skierowany do dzieci z nadwaga i otyłością. Program realizowany jest cyklicznie w Szkole Podstawowej nr 76 od 2013 roku – dwa razy w ciągu roku szkolnego. W programie uczestniczą dzieci, u których w ramach badań przesiewowych stanowiących integralną część projektu, stwierdzono występowanie nadwagi lub otyłości (BMI>85 centyla dla danego wieku i płci badanego dziecka; FatP>20% u chłopców i FatP>25% dla dziewczynek). Program realizowany jest nieodpłatnie dzięki czemu dostępny jest dla wszystkich dzieci z grupy ryzyka. W ramach projektu dzieci uczęszczają na zajęcia sprawnościowe 2 x w tygodniu przez okres 8-10 tygodni. Po zakończeniu cyklu treningowego uczestnicy poddawani są badaniom kontrolnym segmentowego składu ciała oraz sprawności fizycznej.

  Nazwa i adres podmiotu wdrażającego oraz jego numer identyfikacji skarbowej:
  Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi
  ul. Wandy 13
  53-320 Wrocław
  NIP: 899-241-57-82; REGON: 00069291400000 • Entity name: Prawidłowa postawa ciała dziecka w wieku wczesnoszkolnym
  Description:

  W ramach projektu badawczego „Aktywność ruchowa jako element prozdrowotnego stylu życia” przebadano dzieci w wieku wczesnoszkolnym pod względem masy i składu ciała oraz sprawności fizycznej. Opracowano zbiorcze raporty dla Dyrektora Szkoły, w których przedstawiono ośrodek na tle innych w Polsce. Na wniosek Dyrekcji przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli nauczania początkowego (klasy I-III) w zakresie:
  • konstrukcji lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem wyników zawartych w raportach z projektu, badawczego (występowanie nieprawidłowości masy ciała w danej klasie, ocena sprawności fizycznej - test EUROFIT, ocena postawy ciała),
  • prawidłowych nawyków żywieniowych - „zawartość śniadaniówek”,
  • postawa ciała dziecka w szkole,
  • zachowania prozdrowotne nauczycieli- profilaktyka zespołów bólowych i przeciążeniowych w obrębie narządu ruchu.
  Nazwa i adres podmiotu wdrażającego oraz jego numer identyfikacji skarbowej:
  Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi
  ul. Wandy 13
  53-320 Wrocław
  NIP: 899-241-57-82; REGON: 00069291400000 • Entity name: Aktywność fizyczna i skład ciała w profilaktyce zaburzeń odżywiania
  Description:

  W ramach projektu badawczego „Aktywność ruchowa jako element prozdrowotnego stylu życia” oceniono wiedzę na temat występowania zaburzeń odżywiania oraz nawyków żywieniowych u młodzieży w wieku 13-16 lat. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano serię prelekcji na temat prawidłowego odżywiania, masy ciała i jej nieprawidłowości, specyficznych i niespecyficznych zaburzeń odżywiania, roli komponentów tłuszczowych i beztłuszczowych masy ciała oraz aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju człowieka.
  Nazwa i adres podmiotu wdrażającego oraz jego numer identyfikacji skarbowej :
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
  z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Bandrowskiego 4; 33 - 100 Tarnów
  NIP:8733243429; REGON: 121546308 • Entity name: Program profilaktyczny z elementami karate dla dzieci z ponadnormatywną masą ciała
  Description:

  Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Aktywność ruchowa jako element prozdrowotnego stylu życia” został opracowany autorski program profilaktyczny z elementami karate skierowany do dzieci z nadwaga i otyłością. Program realizowany był w Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim w latach 2014-2016. W programie uczestniczą dzieci, u których w ramach badań przesiewowych stanowiących integralną część projektu, stwierdzono występowanie nadwagi lub otyłości (BMI>85 centyla dla danego wieku i płci badanego dziecka; FatP>20% u chłopców i FatP>25% dla dziewczynek)
  Program realizowany jest nieodpłatnie dzięki czemu dostępny jest dla wszystkich dzieci z grupy ryzyka. W ramach projektu dzieci uczęszczają na zajęcia sprawnościowe prowadzone przez instruktorów karate 2 x w tygodniu przez okres 8-10 tygodni. Po zakończeniu cyklu treningowego uczestnicy poddawani są badaniom kontrolnym segmentowego składu ciała oraz sprawności fizycznej. Nazwa i adres podmiotu wdrażającego oraz jego numer identyfikacji skarbowej:
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  im. Mikołaja Kopernika
  ul. Kościuszki 61
  49 - 340 Lewin Brzeski
  NIP: 7471619582; REGON: 000256550


Conferences
 • Name: BIT'S 5th World Gene Convention - 2014: BIT'S 4th Annual World Congress of Endobolism - Haikou, China
  Description: współprzewodniczący sesji, członek komitetu naukowego
  Year: 2014

 • Name: VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii
  Year: 2013

 • Name: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, Wrocław
  Year: 2014

 • Name: X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii
  Year: 2017
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Chwałczyńska
Availability date: 11-04-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Agnieszka Chwałczyńska. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Paweł Posłuszny

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Teresa Sławińska-Ochla

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Gimnastyka domowa

Agneta Bertram, book, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia Pomiarowa Badań Wysiłkowych

Jarosław Domaradzki, research offer, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Jadwiga Pietraszewska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Lekcja nauki tańca

Marcin Lewandowski, Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more