REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1062

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1062

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Małgorzata Socha

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Małgorzata Socha
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description antropometria, badania składu ciała (Polish)
Keywords "Antropometria"@pl, "pomiar bioimpedancji"@pl, "jakość życia"@pl, "Skład ciała"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Małgorzata Socha
Specialisation: Biologia ogólna
Graduation university: Uniwersytet Wrocławski
Graduation field of study: Biologia
Graduation specialty: Biologia ogólna; Ochrona środowiska
MSc/MA thesis title: Skład populacji żab wodnych (Salientia, Ranidae) w stawie Przelotnym
Year of obtaining a master's degree: 1994
PhD dissertation title: Struktura i reprodukcja mieszanych populacji żab zielonych Rana ridibunda - Rana esculenta (Amphibia, Anura)
Year of obtaining a doctoral title: 2005
Expert experience:

Od roku 1995: organizacja badań w zakresie antropometrii, oceny składu ciała i jakości życia grup sportowych, pacjentów i osób zdrowych w różnych przedziałach wiekowych.
Publikacje wyników badań naukowych.
Promotor 23 prac magisterskich w zakresie biologii człowieka.

Other achievements:

Do roku 2005 organizacja badań terenowych i laboratoryjnych struktury i reprodukcji mieszanych populacji żab zielonych na terenie Polski i Niemiec (biometria, skeletochronologia, inwentaryzacje przyrodnicze).

Publications
 • Authors: Krzysztof Andrzej Sobiech, Małgorzata Socha, Krzysztof Wronecki
  Title: Gender and age-dependent differences in body composition changes in response to cardiac rehabilitation exercise training in patients after coronary artery bypass grafting
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): DOI: 10.5604/12321966.1230731
  DOI number: 10.5604/12321966.1230731
  Keywords: "osoby starsze"@pl , "kardiologia"@pl , "Skład ciała"@pl , "rehabilitacja"@pl
  Impact Factor: 0.829

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jędrzejewski, Wiesława Jonak, Krzysztof Andrzej Sobiech, Małgorzata Socha
  Title: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition: classification according to World Health Organization. Part I.
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 57(3)
  From page: 244
  To page: 251
  DOI number: 10.23736/S0022-4707.16.05664-4
  Keywords: "BMI"@pl , "Aktywność ruchowa"@pl , "Otyłość"@pl , "Skład ciała"@pl

 • Authors: Wiesława Jonak, Krzysztof Andrzej Sobiech, Małgorzata Socha, Kazimierz Piotr Witkowski
  Title: Body composition and selected anthropometric traits of elite Polish female judokas in relation to the performance of right-dominant, left-dominant, or symmetrical judo techniques in vertical posture (tachi waza)
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 12(1)
  From page: 257
  To page: 265
  Keywords: "judo"@pl , "równowaga ciała"@pl , "symetria"@pl , "antropometria"@pl , "Płeć żeńska"@pl
  Impact Factor: 1.506

 • Authors: Paulina Frączak, Wiesława Jonak, Krzysztof Andrzej Sobiech, Małgorzata Socha
  Title: Effect of resistance training with elements of stretching on body composition and quality of life in postmenopausal women
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 15(1)
  From page: 26
  To page: 31
  DOI number: 10.5114/pm.2016.58770
  Keywords: "jakość życia"@pl , "osoby starsze"@pl , "Skład ciała"@pl , "Płeć żeńska"@pl , "Trening oporowy"@pl

 • Authors: Ryszard Jasiński, Katarzyna Kubicka, Ludmiła Sitko, Krzysztof Andrzej Sobiech, Małgorzata Socha, Marek Woźniewski
  Title: Effect of Nordic walking and water aerobics training on body composition and the blood flow in lower extremities in elderly women
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 45
  From page: 113
  To page: 122
  DOI number: 10.1515/hukin-2015-0012
  Keywords: "Krążenie krwi"@pl , "Aktywność fizyczna"@pl , "Układ krążenia"@pl , "Skład ciała"@pl
  Impact Factor: 0.77

 • Authors: Urszula Pilch, Krzysztof Andrzej Sobiech, Małgorzata Socha, Marek Woźniewski
  Title: The effect of long-term gymnastic exercises on body composition changes in women after mastectomy
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 22(2)
  From page: 107
  To page: 113
  DOI number: 10.3233/IES-130526
  Keywords: "Mastektomia"@pl , "rak piersi"@pl , "Skład ciała"@pl
  Impact Factor: 0.488

 • Authors: Piotr Kierzkowski, Piotr Kosiba, Maria Ogielska, Mariusz Rybacki, Małgorzata Socha
  Title: Genome dosage effect and colouration features in hybridogenetic water frogs of the Pelophylax esculentus complex
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 34(4)
  From page: 393
  To page: 504
  Keywords: "hybrydogeneza"@pl , "morfometria"@pl
  Impact Factor: 1.138

 • Authors: Daria Bąk, Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska, Małgorzata Socha
  Title: Ocena zmian składu ciała u młodych kobiet po zastosowaniu drenażu mechanicznego
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): 14(1)
  From page: 42
  To page: 46

 • Authors: Piotr Kierzkowski, Maria Ogielska, Łukasz Paśko, Mariusz Rybacki, Małgorzata Socha
  Title: Genome dosage effect and hybrid morphology - the case of the hybridogenetic water frogs of the Pelophylax esculentus complex
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): 48(1)
  From page: 56
  To page: 66
  Impact Factor: 1.539

 • Authors: Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska, Małgorzata Socha, Konrad Turbiarz
  Title: Zmiany składu ciała pod wpływem zabiegów Radio Frequency (RF) u młodych kobiet
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): 13(3)
  From page: 156
  To page: 161

 • Authors: Maria Ogielska, Małgorzata Socha
  Title: Age structure, size and growth rate of water frogs from central European natural Pelophylax ridibundus-Pelophylax esculentus mixed populations estimated by skeletochronology
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 31(2)
  From page: 239
  To page: 250
  Impact Factor: 0.976

 • Authors: Agnieszka Chwałczyńska, Katarzyna Karmińska, Małgorzata Socha
  Title: Porównanie zawartości tkanki tłuszczowej u młodych nieotyłych kobiet i mężczyzn oznaczonej metodą bioimpedancji (wersja bi- i tetrapolarna) i metodą fotooptyczną
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 6(1)
  From page: 18
  To page: 26
Scientific projects participation
 • Project name: Wskaźnik conicity a inne miary otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej w zależności od płci, wieku i wybranych czynników środowiska
  Function name: kierownik projektu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year from: 2002
  Year to: 2002
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych (2011)

 • Project name: Ilość tkanki tłuszczowej i jej dystrybucja u kobiet i mężczyzn w zależności od wieku
  Function name: kierownik projektu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year from: 2001
  Year to: 2001
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych (2011)

 • Project name: Analiza porównawcza miar otłuszczenia ogólnego i dystrybucji tkanki tłuszczowej u młodych kobiet i mężczyzn na tle całkowitej zawartości tłuszczu w organizmie oszacowanej metodą impedancji
  Function name: kierownik projektu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year from: 2000
  Year to: 2000
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych (2011)

 • Project name: Struktura i model reprodukcji mieszanych populacji żab zielonych Rana ridibunda i Rana esculenta (Amphibia, Anura)
  Function name: wykonawca
  Unit providing grant: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Number: 3490/B/P01/2007/33
  Year from: 2007
  Year to: 2009
  Product type: Scientific study
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

 • Project name: Zmienność komponentów tkankowych i wskaźników somatycznych w zależności od płci, wieku i wybranych czynników środowiska
  Function name: kierownik projektu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year from: 2006
  Year to: 2009
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych (2011)
Taught subjects
 • Biologia starzenia

 • Biologia i genetyka

 • Biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii

 • Genetyka

 • Histologia

 • Biologia medyczna
Qualifications
 • Qualification type: Wykonywanie pomiarów antropometrycznych, badania składu ciała
  Description: interpretacja wyników pomiarów antropometrycznych i składu ciała

 • Qualification type: Studia zawodowe (licencjat)
  Description: kierunek Ochrona środowiska

 • Qualification type: Dr nauk biologicznych
  Description: hybrydogeneza, skeletochronologia, badania cytogenetyczne, biometria, herpetofauna, badania terenowe
Cooperation with other entities
 • Entity name: Dolnośląski Festiwal Nauki
  Year from: 1998
  Scope: Coroczny udział w organizacji spotkań z młodzieżą i osobami dorosłymi. Wykłady, analiza składu ciała.

 • Entity name: Stowarzyszenia i Kluby "Amazonek" w południowo-zachodniej Polsce
  Year from: 2010
  Year to: 2014
  Scope: Badania wpływu wybranych elementów stylu życia na skład ciała i jakość życia kobiet po mastektomii

 • Entity name: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  Year from: 2011
  Year to: 2011
  Scope: Badania czynników różnicujących skład ciała i jakość życia kobiet starszych

 • Entity name: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  Year from: 2013
  Year to: 2013
  Scope: Badania czynników różnicujących skład ciała i jakość życia kobiet starszych

 • Entity name: Uniwersytety Trzeciego Wieku w Gubinie i Oleśnicy
  Year from: 2012
  Year to: 2013
  Scope: Badania czynników różnicujących skład ciała i jakość życia kobiet starszych

 • Entity name: Dom Pomocy Społecznej Samarytanin we Wrocławiu; Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Koło Lekarzy Seniorów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu
  Year from: 2009
  Year to: 2013
  Scope: Badania czynników różnicujących skład ciała i jakość życia kobiet starszych
Cooperation with reputable centres
 • Institution/unit name: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET
  Description: Badania wpływu 21-dniowej kardiologicznej rehabilitacji szpitalnej na zmiany składu ciała starszych pacjentów po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych

 • Institution/unit name: Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Rozwojowej Kręgowców Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, lata 2000-2005
  Description: hybrydogeneza, biometria, skeletochronologia, badania terenowe, członek komitetu organizacyjnego XXV Konferencji Embriologicznej, Wrocław, 20-22 maja 2002,
Function in the journal Journal title: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
ISSN: 1734-3321
Function name: Recenzent
From year: 2010
To year: 2012
Research results application Entity name: Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie
Description:

Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci. Przeprowadzenie badań diagnozujących w zakresie oceny składu ciała i sprawności fizycznej u 200 uczniów w wieku 14-16 lat. Organizacja konferencji naukowej „Zdrowie Gimnazjalistów”, (1 czerwca, Chocianów 2012), podsumowanie wyników badań.


Year: 2012
Scientific stay Discipline: dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)
Centre name: Park Narodowy Unteres Odertal, Niemcy
Foreign centre: Yes
Visit start date: 2002-08-09
Visit completion date: 2002-08-15
Additional information: Badania terenowe w Parku Narodowym Unteres Odertal i w Dolinie Dolnej Odry (9-15.08.2002) we współpracy z Centre of Nature Conservation Georg-August University of Goettingen w ramach projektu Quality Network, DAAD „Conservation Biology International”.
Country: Niemcy
Research results commercialization Year: 2005
Description: Wykonanie opracowania naukowo-rozwojowego pt. „Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Nowa Ruda” - określenie stanowisk gatunków chronionych, wyznaczenie obszarów do objęcia ochroną prawną oraz propozycje form ochrony – 2005 r.
Conferences
 • Name: XLIII Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
  Description: Zmiany składu ciała u kobiet po mastektomii w warunkach systematycznej aktywności ruchowej. Anthropological Review 2011; supl.7; s.100
  Year: 2011

 • Name: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a możliwości opieki nad osobami starszymi"
  Description: Skład ciała i jakość życia kobiet starszych uczęszczających na siłownię: Badania wstępne. Human Movement 2011; supl. 2; s.39
  Year: 2011

 • Name: VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia - razem czy osobno?"
  Description: Wpływ 21-dniowej kardiologicznej rehabilitacji szpitalnej na zmiany składu ciała starszych pacjentów po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych. Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013, s.26-27
  Year: 2013

 • Name: Aktywna rehabilitacja, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Description: Wpływ krótkoterminowych treningów Nordic Walking na skład ciała i jakość życia kobiet w wieku menopauzalnym
  Year: 2014
Prize or award Name: Nagroda Dziekana Wydziału Fizjoterapii
Awarded places and honorary mentions: 1999, 2005
Description: za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne
Scientific association Name: Polskie Towarzystwo Antropologiczne
Start year: 1999
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Małgorzata Socha
Availability date: 09-03-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Małgorzata Socha. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analizator składu ciała BIA 101

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Doświadczenie eksperckie - Teresa Sławińska-Ochla

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Analizator składu ciała Quantum HBS 6G PRO+

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Doświadczenie eksperckie - Anna Skrzek

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Analiza składu masy ciała metodą bioimpedancji

Marzena Styczyńska, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Doświadczenie eksperckie - Paweł Posłuszny

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more