REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/609

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/609

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Zdzisław Lewandowski

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Zdzisław Lewandowski
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description antropometria, analiza składu ciała, (Polish)
Keywords "fizjoterapia"@pl, "antropologia"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)
Destination group: scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Zdzisław Lewandowski
Specialisation: Biologia człowieka
Graduation university: Uniwersytet Wrocławski
Graduation field of study: Biologia
Graduation specialty: Biologia człowieka
MSc/MA thesis title: Próba oceny wybranych cech antropometrycznych twarzy pod względem ich przydatności przy sporządzaniu portretu pamięciowego
Year of obtaining a master's degree: 2000
PhD dissertation title: Zmiany wybranych elementów twarzy a ocena ich podobieństwa z użyciem uśrednionego portretu kompozycyjnego
Year of obtaining a doctoral title: 2008
Expert experience:

antropometria, pomiar i ocena składu ciała

Publications
 • Authors: Zdzisław Lewandowski
  Title: The Influence of Changes in Size and Proportion of Selected Facial Features (Eyes, Nose, Mouth) on Assessment of Similarity between Female Faces
  Title of source document: Collegium Antropologicum
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 39 2015 (3)
  ISSN: 1848-9486
  From page: 675
  To page: 684

 • Authors: Zdzisław Lewandowski
  Title: An evaluation of the influence of modifications of selected face elements on the reliability of composite drawings
  Title of source document: Homo - Journal of Comparative Human Biology
  Year of publication: 2004
  Numbering (annual, number, issue, part): 54 (3)
  From page: 264
  To page: 274
  Impact Factor: 0.607

 • Authors: Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska
  Title: The influence of change in the size of face elements on the perception of a women's portrait
  Title of source document: Homo - Journal of Comparative Human Biology
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): 59 (3)
  From page: 253
  To page: 260
  Impact Factor: 0.629

 • Authors: Zdzisław Lewandowski
  Title: Changes in selected features of a male face and assessment of their influence on facial recognition
  Title of source document: Anthropologischer Anzeiger - Journal of Biological and Clinical Anthropology
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): 68 (3)
  From page: 323
  To page: 337
  Impact Factor: 0.535

 • Authors: Dariusz Danel, Piotr Fedurek, Kinga Glińska, Ewa Jankowska, Zdzisław Lewandowski, Natalia Nowak-Szczepańska, Bogusław Pawłowski, Agnieszka Siennicka
  Title: Female perception of a partner's mate value discrepancy and controlling behaviour in romantic relationships
  Title of source document: Acta Ethologica
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 20 (1)
  From page: 1
  To page: 8
  Impact Factor: 1.417

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jedrzejewski, Wiesława Jonak, Zdzisław Lewandowski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition: classification according to Bioelectrical Impedance Analysis. Part II.
  Title of source document: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 57 (3)
  From page: 253
  To page: 258
  DOI number: 10.23736/S0022-4707.17.07441-2
  Impact Factor: 1.215

 • Authors: Elżbieta Bednaż, Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska
  Title: Wpływ zabiegów elektrostymulacji mięśni brzucha prądami wysokonapięciowymi (HV) na skład ciała kobiet
  Title of source document: Polish Journal of Cosmetology
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 20 (3)
  ISSN: 1731-0083
  From page: 252
  To page: 254

 • Authors: Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska, Ewa Szymańska
  Title: Wpływ zabiegów elektrostymulacji mięśni brzucha prądami Kotza na skład ciała kobiet
  Title of source document: Polish Journal of Cosmetology
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 19 (3)
  ISSN: 1731-0083
  From page: 263
  To page: 266

 • Authors: Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska, Agnieszka Rogala
  Title: Effect of combination therapy on adipose and muscle tissue
  Title of source document: Polish Journal of Cosmetology
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 18
  ISSN: 1731-0083
  From page: 78
  To page: 81
  PBN: 764372
  Keywords: "Multiple Vitamins w/ Minerals Combination Therapy Pack"@en

 • Authors: Dariusz P Danel, Piotr Fedurek, Kinga Glińska, Ewa A Jankowska, Zdzisław Lewandowski, Natalia Nowak-Szczepańska, Bogusław Pawłowski, Agnieszka Siennicka
  Title: Female perception of a partner's mate value discrepancy and controlling behaviour in romantic relationships
  Title of source document: ACTA ETHOLOGICA
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 20
  ISSN: 0873-9749
  From page: 1
  To page: 8
  DOI number: 10.1007/s10211-016-0240-5
  PBN: 789727

 • Authors: Chwałczyńska Agnieszka, Grzegorz Jędrzejewski, Wiesława Jonak, Zdzisław Lewandowski, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition: classification according to Bioelectrical Impedance Analysis. Part II
  Title of source document: JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 57
  ISSN: 0022-4707
  From page: 252
  To page: 259
  DOI number: 10.23736/S0022-4707.17.07441-2
  PBN: 814368
  Keywords: "Overweight"@en , "Hypoventilation Syndrome, Obesity"@en , "Index, Body Mass"@en , "Activity, Motor"@en , "Health Services, Adolescent"@en

 • Authors: Elżbieta Bednarz, Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska
  Title: Wpływ zabiegów elektrostymulacji mięśni brzucha prądami wysokonapięciowymi (HV) na skład ciała kobiet
  Title of source document: Polish Journal of Cosmetology
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 20
  ISSN: 1731-0083
  From page: 252
  To page: 254
  PBN: 836676
  Keywords: "skład ciała dzieci"@pl , "elektrostymulacja"@pl

 • Authors: Elżbieta Jackowska, Zdzisław Lewandowski, Ewelina Mandzyn, Agnieszka Pisula-Lewandowska
  Title: Wpływ elektrostymulacji na zmiany obwodu ud i talii oraz wskaźnika masy ciała u kobiet
  Title of source document: Kosmetologia Estetyczna
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 3
  ISSN: 2084-9265
  From page: 131
  To page: 133
  PBN: 601532
  Keywords: "elektrostymulacja"@pl , "Wskaźnik masy ciała"@pl , "Index, Body Mass"@en , "Programmed Electrostimulation, Cardiac"@en

 • Authors: Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska, Angelika Smektała
  Title: The effect of ultrasound treatments on the reduction of adipose tissue in young, overweight women
  Title of source document: Polish Journal of Cosmetology
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 16
  ISSN: 1731-0083
  From page: 321
  To page: 325
  PBN: 590268

 • Authors: Zdzisław Lewandowski
  Title: The influence of changes in size and proportion of selected facial features (eyes, nose, mouth) on assessment of similarity between female faces
  Title of source document: COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 39
  ISSN: 0350-6134
  From page: 675
  To page: 684
  PBN: 728353

 • Authors: Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Pisula-Lewandowska, Ewa Szymańska
  Title: Wpływ zabiegów elektrostymulacji mięśni brzucha prądami Kotza na skład ciała kobiet
  Title of source document: Polish Journal of Cosmetology
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 19
  ISSN: 1731-0083
  From page: 263
  To page: 266
  PBN: 753096
  Keywords: "skład ciała dzieci"@pl , "elektrostymulacja"@pl
Taught subjects
 • Biologia medyczna

 • Histologia

 • Biologia atrakcyjności
Qualification Qualification type: Studium Przygotowania Pedagogicznego
Description: Ukończone Studium Przygotowania Pedagogicznego Absolwent Biologii ze specjalnością biologii człowieka Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych Wrocław, 28.06.2000r.
Cooperation with other entities
 • Entity name: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
  Year from: 2017
  Year to: 2018
  Scope: Realizacja tematu "Wpływ zabiegów ultradźwiękowych na ilość tkanki tłuszczowej u mężczyzn" Lewandowski Z., Dubiecka J.,Danel D.,Pisula-Lewandowska A., - przygotowanie prezentacji na X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław, 23-25.11.2017, praca nad artykułem Realizacja tematu i praca na artykułem "Facial attractiveness and lip morphology of Caucasian women" Z. Lewandowski, D. Danel

 • Entity name: Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk
  Year from: 2014
  Year to: 2015
  Scope: Współpraca przy projektowaniu grantu "Mechanizmy doboru płciowego u ludzi w zależności od budżetu energetycznego jednostki" (nr rej. 2014/14/E/NZ8/00062) złożonego w ramach konkursu Sonata Bis W Narodowym Centrum Nauki dnia 2014-09-10.
Conferences
 • Name: X MIĘDZYNARODOWE DNI FIZJOTERAPII
  Description: Wpływ zabiegów ultradźwiękowych na ilość tkanki tłuszczowej u mężczyzn Zdzisław Lewandowski, Justyna Dubiecka, Dariusz Danel, Agnieszka Pisula-Lewandowska W XXI wieku wzrasta świadomość ludzie dotycząca negatywnych skutków nadmiaru tkanki tłuszczowej. Zwiększają oni swoją aktywność fizyczną, odżywiają się zdrowo i korzystają z dobrodziejstw zabiegów fizykalnych. Poszukiwane są różne metody, zwłaszcza nieinwazyjne, które będą pomocne w modelowaniu sylwetki. Do takich zabiegów można zaliczyć zabiegi ultradźwiękowe, które są wykorzystywane, zarówno w fizjoterapii jako bodziec przeciwbólowy, jak i w kosmetologii jako zabieg odżywczy, oczyszczający czy redukujący tkankę tłuszczową. Celem pracy była ocena wpływu serii 10 zabiegów ultradźwiękowych na redukcję tkanki tłuszczowej okolicy brzucha u młodych mężczyzn. W badaniu wzięło udział 34 mężczyzn w wieku 19-26 lat, z których połowa stanowiła grupę kontrolną. Każdy z uczestników został poddany pomiarom antropometrycznym, składu ciała oraz grubości tkanki tłuszczowej z użyciem tkankomierza i ultrasonografu. Pacjentów z grupy badanej poddano serii 10 zabiegów ultradźwiękowych na okolicę brzucha (dwa zabiegi w tygodniu). Parametry zabiegu: częstotliwość 3 MHz, praca ciągła, moc 0,5 W/cm2, czas 10 minut. Zaobserwowano istotną redukcję grubości tkanki tłuszczowej na brzuchu mierzoną tkankomierzem - średnio o 2 mm oraz 1,8 mm dla pomiaru ultrasonografem. Ponadto istotnie zmniejszyły się obwody talii – średnio o 2,3 cm oraz przez punkty iliocristale – 2,2 cm. Zmian takich nie zaobserwowano w grupie kontrolnej. Seria zabiegów ultradźwiękowych nie wpłynęła też istotnie na zmianę składu ciała badanych pacjentów. Miejscowa redukcja grubości tkanki tłuszczowej przy pomocy niskich dawek ultradźwięków, wskazuje na możliwość stosowania tej metody w lokalnym modelowaniu sylwetki i kształtowaniu ciała, jednak nie uprawnia do stosowania jej w walce z nadmiarem tkanki tłuszczowej w całym organizmie.
  Year: 2017

 • Name: IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji
  Description: Sclera size index does not predict perceived trustworthiness: first empirical steps towards a reassessment of the functions of the overexposed human sclera. Juan Olvido Perea Garcia, Dariusz Danel, Zdzisław Lewandowski, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński4, Objective: Hypotheses about the evolutionary origins of the peculiar morphology of the human eye (in particular, scleral depigmentation and size of exposed sclera) have profound implications in the fields of comparative and evolutionary psychology, which are relevant for disciplines like language evolution or interaction studies. Building upon a review of the literature on human eyes in social cognition, we take the first steps towards testing hypotheses regarding the origins of our particular eye morphology. Methods: We test the “honest eye hypothesis” - closely related to Tomasello et al.'s (2007) "cooperative eye hypothesis". We do this by looking for a correlation between perceived trustworthiness and an index of the exposed sclera size (SSI) in the material from the Chicago Face Database (2.0.3), comprised of the total of 596 faces of human females and males, categorised into fours self-declared “races”. Following Kobayashi & Kohshima (1997), we measured the size of the area of the visible sclera as the SSI, i.e. the width of the exposed eyeball (the distance between the corners of the eye) divided by the diameter of the iris. Results: Overall, contrary to our hypothesis, a higher SSI was not associated with a higher perceived trustworthiness. This association was only statistically significant for "White" women in the first two quartiles of the SSI distribution. Conclusions: We discuss our results in terms of experimental methodology and rationale motivating the hypothesis. Lastly, we propose new methods to further investigate a topic with far-reaching implications for our understanding of human evolution.
  Year: 2017
Prizes and awards
 • Name: Wyróżnienie rozprawy doktorskiej
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie rozprawy doktorskiej nagrodą
  Description: Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 29 maja 2008r. podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej

 • Name: Nagroda Rektora
  Awarded places and honorary mentions: Nagroda Rektora III stopnia w roku 2005
  Description: Nagroda Rektora III stopnia w roku 2005 za publikacje z największym wskaźnikiem IF liczonym na głowę (2004 IF 0,607) za pracę: "An evaluation of the influence of modifications of selected face elements on the reliability of composite drawings", Zdzisław Lewandowski, Journal of Comparative Human Biology – Homo, 2004; vol.54; nr 3; s.264-274,

 • Name: Nagroda Rektora
  Awarded places and honorary mentions: Nagroda Rektora II stopnia w roku 2008
  Description: Indywidualna nagroda II-go stopnia za wybitne zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej ze szczególnym uwzględnieniem uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych z wyróżnieniem.

 • Name: Wyróżnienie w konkursie
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie
  Description: Wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację za pracę "Modyfikacja ust kobiecych a ocena atrakcyjności" Lewandowski Z. Danel D. na VIII Międzynarodowych Dniach Fizjoterapii, Wrocław, 7-8 czerwaca 2013r.

 • Name: Wyróżnienie w konkursie
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie
  Description: Wyróżnienie w konkursie na najlepszy plakat prezentowany przez młodych naukowców na XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocłąw, 6-8 Września 2011r.

 • Name: Nagroda Rektora
  Awarded places and honorary mentions: Zespołowa nagroda II stopnia
  Description: Zespołowa nagroda II stopnia za całokształt działalności organizacyjnej
Scientific association Name: Polskie Towarzystwo Antropologiczne
Function name: członek
Start year: 2000
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Zdzisław Lewandowski
Availability date: 06-03-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Zdzisław Lewandowski. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach

Maksymilian Blassberg, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Doświadczenie eksperckie - Elżbieta Jackowska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Tomasz Sipko

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

AWF Wrocław - pracownia fizjoterapii (surówka)

Andrzej Nowak, Marcin Lewandowski, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Aneta Demidaś

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk medycznych (2011)

Doswiadczenie eksperckie - Dorota Wójtowicz

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more