REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73827

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73827

Resource type: article, chapter

Dwa znaki złożoności (PN-1988-05)

View

Resource metadata

Title Dwa znaki złożoności (PN-1988-05)
Persons Authors: Władysław Matwin
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Opracowanie składa się z artykułów, których cechą wspólną jest teza, że złożoność, rozumiana jako szybko rosnący stopień skomplikowania struktur i procesów technicznych oraz społecznych, jest jest jedną z największych wyzwań współczesności. Na wstępnie i w zakończeniu pracy, sformułowana powyżej myśl jest przedstawiona w szerszym kontekście, a pozostałe artykuły wykorzystują przykłady problemów firm japońskich, niemieckich oraz amerykańskich, gdzie szczegółowo analizowana jest sytuacja największej firmy komputerowej: IBM. (Polish)
Keywords "complexity of structures"@en, "Technology Development"@en, "rozwój technologii"@pl, "rozwój przedsiębiorstwa"@pl, "złożoność struktur"@pl, "enterprise development"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1988-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1988
From page: 1
To page: 43
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Władysław Matwin. Dwa znaki złożoności (PN-1988-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Planowanie strategiczne długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa (RB-1995-10)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Baza Kluczowej Aparatury Politechniki Wrocławskiej

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Informacja i systemy (PN-1977-08)

Władysław Matwin, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Oferta Współpracy Politechniki Wrocławskiej

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more