REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76537

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76537

Resource type: article, chapter

Planowanie strategiczne długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa (RB-1995-10)

View

Resource metadata

Title Planowanie strategiczne długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa (RB-1995-10)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Opracowanie zawiera przegląd podstaw oceny finansowej przedsiębiorstw oraz wstępne określenie struktury systemu komputerowego wieloaspektowej strategii długoterminowej rozwoju przedsiębiorstwa. Omówiono ulepszone w stosunku do poprzednich wersji programy sterowania, wprowadzania i modyfikacji danych. (Polish)
Keywords "planowanie strategiczne"@pl, "strategic planning"@en, "rozwój przedsiębiorstwa"@pl, "enterprise development"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1995-10
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1995
From page: 1
To page: 34
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski. Planowanie strategiczne długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa (RB-1995-10). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dwa znaki złożoności (PN-1988-05)

Władysław Matwin, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Baza Kluczowej Aparatury Politechniki Wrocławskiej

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Propozycje rozwoju sektora energii elektrycznej. (PN-1980-08)

Wiesław Ciechanowicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Koncepcja i opis systemu zbierania danych o gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem sieci Internetu (RB-2000-54)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more