REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/13754

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/13754

Resource type: video

Fizyka I - Doświadczenie 13 - Wahadło Foucoulta

View

Resource metadata

Title Fizyka I - Doświadczenie 13 - Wahadło Foucoulta
Persons Authors: Ewa Popko
Cocreators: Jerzy Wróbel (Other), Krzysztof Nikliborc (Producer), Andrzej Gier (Producer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Fizyka I : kurs dla kierunków inżynierskich. Doświadczenie 13 - Wahadło Foucoulta.
Zademonstrowano i uzasadniono ruch wahadła w obracającym się układzie odniesienia. (Polish)
Keywords "fizyka"@pl, "Wahadło Faucoulta"@pl, "studenci"@pl, "kurs (kształcenie)"@pl, "kurs dydaktyczny"@pl, "kursy"@pl, "student"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych (2011)
Destination group: general public, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2014-07-21
Recording length: 00:07:48
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 13
Characters: Ewa Popko
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
Location: Wrocław
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Łukasz Ferenc
Availability date: 11-09-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Ewa Popko. Fizyka I - Doświadczenie 13 - Wahadło Foucoulta. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Guava Juice - materiał Magazynu Polskich Rozgłośni Akademickich

Mateusz Żydek, Joanna Janik, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

Fizyka I - Rezonans mechaniczny

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Obóz Studencki - Rudno

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more