REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49859

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49859

Resource type: zbiór, baza danych

Global Elevation Data Testing Facility (GEDTF)

Widok

Resource metadata

Title Global Elevation Data Testing Facility (GEDTF)
Persons Authors: Kazimierz Bęcek, Monika Stepnowska, Jakub Łuczak
Partner: Politechnika Wrocławska
Description The Global Elevation Data Testing Facility (GEDTF) is a database of anthropogenic and natural features found around the world that are flat (or nearly flat) and large (longer than 500m and wider than 15m). An additional characteristic of these features is the homogeneity of the material from which their surface was made. At present, the majority of the features found in the database are runways. With its strict geometric and technical parameters, such as smoothness and homogeneity of the surface, runways can be an ideal test bed for a range of calibration and accuracy assessment tasks of the and space-based remote sensing systems, not only for the testing of the data product, as the name of the facility suggests.
The structure of a record includes:
- region of the world,
- country,
- city,
- airport name,
- runway number,
- ICAO and IATA code of airport,
- latitude and longitude of both ends of runway (decimal degree in WGS84 system),
- elevations of both ends of runway (m above mean sea level),
- length and Width of the runway (m),
- type of surface material (Asphalt, concrete, turf, etc).
The project is supervised by Kazimierz Bęcek. The database's validity and completeness: September 2017 (Angielski)
Description in another language: Global Elevation Data Testing Facility (GEDTF, w wolnym tłumaczeniu "Globalny System Testowania Danych Wysokościowych") to baza danych antropogenicznych i naturalnych obiektów występujących na całym świecie, które są płaskie (lub prawie płaskie) i odpowiednio duże (dłuższe niż 500 metrów szersze niż 15 metrów). Dodatkową cechą tych obiektów jest jednorodność materiału, z którego wykonano ich powierzchnię. Obecnie, większość obiektów znajdujących się w bazie danych, to pasy startowe. Dzięki ścisłym parametrom geometrycznym i technicznym, takim jak gładkość i jednorodność powierzchni, drogi startowe mogą być idealnym polem testowym dla szeregu zadań związanych z kalibracją i oceną dokładności systemów satelitarnych i teledetekcyjnych.
Struktura rekordu obejmuje:
- region świata (zgodnie z klasyfikacją SRTM),
- kraj,
- miasto,
- nazwa lotniska,
- numer pasa startowego,
- kod lotniska w systemie ICAO i IATA,
- szerokość i długość geograficzna obu końców drogi startowej (wartości w stopniach w systemie WGS84),
- wysokość obu końców drogi startowej (m) powyżej średniego poziomu morza,
- długość i szerokość drogi startowej (m),
- rodzaj materiału powierzchniowego (asfalt, beton, murawa itp.).
Projekt nadzoruje Kazimierz Bęcek. Aktualność i kompletność bazy danych: wrzesień 2017 r. (Polski)
Keywords "Wysokość nad poziomem morza"@pl, "lotnisko"@pl, "pas startowy"@pl, "runway"@en
Classification Resource type: zbiór, baza danych
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: studenci, naukowcy, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2017
Użyte oprogramowanie: MySQL
Język zasobu: Angielski
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Łuczak
Availability date: 19-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Kazimierz Bęcek, Monika Stepnowska, Jakub Łuczak. Global Elevation Data Testing Facility (GEDTF). [zbiór, baza danych] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zawody szybowcowe

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Aeroklub Wrocławski

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Akademickie Mistrzostwa Polski na Celność Lądowania

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more