REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21799

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21799

Resource type: thesis

Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant

View

Resource metadata

Title Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant
Persons Authors: Piotr Ładyżyński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Główne cele rozprawy to: 1. Stworzenie oprogramowania umożliwiającego poprawne testowanie i porównywanie systemów inwestycyjnych.
2. Zbadanie realnych możliwości generowania zysków popularnych algorytmów mechanicznych oraz systemów inwestycyjnych, opartych na technikach sztucznej inteligencji.
3. Przedstawienie autorskiej metody rozpoznawania formacji cenowych.
4. Konstrukcja autorskiego systemu inwestycyjnego posiadającego zdolność adaptacji on-line do szeregów czasowych o wysokiej niestacjonarności oraz zbadanie możliwości zastosowania zaproponowanego systemu jako inteligentnego systemu inwestycyjnego.
5. Konstrukcja testu statystycznego weryfikującego hipotezę o możliwości prognozowania kierunku ruchu lub poziomu cen przez algorytmy uczenia maszynowego. (Polish)
Keywords "systemy transakcyjne"@pl, "handel algorytmiczny"@pl, "uczenie maszynowe"@pl, "drzewa decyzyjne"@pl, "Machine Learning"@en, "portfolio Managment"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2016
Number of pages: 122
Supervisor: Przemysław Wojciech Grzegorzewski
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 16-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Piotr Ładyżyński. Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Splunk - konfiguracja, rozpoznawanie i wizualizacja informacji o incydentach i zagrożeniach

Arkadiusz Kotynia, Julia Jancelewicz, Urszula Warmińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych

Grażyna Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 8

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 5

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more