REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/56409

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/56409

Resource type: dataset, database

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 5

View

Resource metadata

Title Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 5
Persons Authors: Teresa Sas
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Nagrania audio próbek mowy przeznaczone do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim. Jest to zbiór nagrań zapisanych w postaci standardowych plików audio, uzupełniony o ich transkrypcję tekstową. Zbiór został odpowiednio usystematyzowany i skatalogowany wg płci mówcy. Nagrania wykonane są w trybie nadzorowanym, gdzie mówca czytał dostarczony mu tekst. Przygotowany korpus może być wykorzystany zarówno do budowy modeli akustycznych dla systemów rozpoznawania mowy dla języka polskiego jak i stanowić bazę do prowadzenia badań naukowych z zakresu sztucznej inteligencji, rozumienia mowy, uczenia maszynowego, sieci głębokiego uczenia i wielu innych zagadnień naukowych związanych z inżynierią języka naturalnego. (Polish)
Keywords "Uczenie maszynowe"@pl, "rozpoznawanie mowy"@pl, "anotacja korpusu"@pl, "automatyczne rozpoznawanie mowy"@pl, "ASR"@pl, "model akustyczny"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Politechnika Wrocławska
Creation time: 2021
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Teresa Sas
Availability date: 14-04-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Teresa Sas. Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 5. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant

Piotr Ładyżyński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Splunk - konfiguracja, rozpoznawanie i wizualizacja informacji o incydentach i zagrożeniach

Arkadiusz Kotynia, Julia Jancelewicz, Urszula Warmińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Predykcja zmienności w modelu Blacka-Scholesa za pomocą modeli rozmytych

Krzysztof Targiel, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 1

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych

Wojciech Lesiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more