REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14835

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14835

Resource type: thesis

Metody znakowania morfosyntaktycznego i automatycznej płytkiej analizy składniowej języka polskiego

View

Resource metadata

Title Metody znakowania morfosyntaktycznego i automatycznej płytkiej analizy składniowej języka polskiego
Title variant: Methods of morphosyntactic tagging and automatic shallow parsing of Polish
Persons Authors: Adam Radziszewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Rozprawa porusza dwa powiązane ze sobą problemy z dziedziny przetwarzania języka naturalnego: znakowanie morfosyntaktyczne oraz płytką analizę składniową. Problemy te rozpatrywane są w kontekście języka polskiego. Znakowanie morfosyntaktyczne to zadanie klasyfikacji wystąpień słów i innych segmentów występujących w tekście za pomocą tagów, tj. znaczników określających własności morfologiczno-składniowe tych wystąpień. Chociaż badania takie prowadzone są dla języka polskiego od ok. 10 lat, istniejące tagery (programy, których zadaniem jest znakowanie morfosyntaktyczne) wykazują wciąż dotkliwe braki, a błędy przez nie popełniane przekładają się na widoczne pogorszenie jakości systemów przetwarzania języka polskiego. Znakowanie morfosyntaktyczne języka polskiego, podobnie jak innych języków słowiańskich, jest zadaniem znacznie trudniejszym niż znakowanie języka angielskiego. Dzieje się tak, gdyż języki słowiańskie charakteryzują się z jednej strony swobodnym szykiem wyrazów w zdaniu, z drugiej - mnogością form spowodowaną bogatą odmianą. Ta charakterystyka sprawia, że zadanie to staje się szczególnie ciekawym wyzwaniem z punktu widzenia informatycznego. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "znakowanie morfosyntaktyczne"@pl, "płytka analiza składniowa"@pl, "uczenie maszynowe"@pl, "korpusy"@pl, "język polski"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2012
Number of pages: 151
Supervisor: Zbigniew Huzar
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 23649
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Adam Radziszewski. Metody znakowania morfosyntaktycznego i automatycznej płytkiej analizy składniowej języka polskiego. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant

Piotr Ładyżyński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Predykcja zmienności w modelu Blacka-Scholesa za pomocą modeli rozmytych

Krzysztof Targiel, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

O czytelnictwie wśród młodzieży i trendach literackich

Daria Detlaf, Zuzanna Saik, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

ŻAKtando 2015

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (2011)

Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych

Grażyna Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych

Wojciech Lesiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more