ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/25176

ZGŁOSZENIE

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Resource type: arkusz zielnikowy

JP00925 Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3

Resource metadata

Title JP00925 Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3
Persons Authors: Jarosław Proćków
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description 36. Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3 (Polski)
Keywords "Rosaceae"@pl, "Zielniki"@pl, "botanika"@pl
Classification Resource type: arkusz zielnikowy
Scientific discipline: dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)
Target group: naukowcy, nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Information on harmful content: No
Characteristics Numer arkusza zielnikowego w kolekcji: JP00925
Rozmiar arkusza: A3 (297 x 420)

Plant group label (1):
Rodzina: Rosaceae
Rodzaj: Padus
Gatunek: Padus serotina (Ehrh.) Borkh.
Kraj: "Polska"@pl
Lokalizacja szczegółowa: "Województwo Dolnośląskie", "Wrocław"
Siedlisko: on the shore of the "Łacha Farna" oxbow lake (an area of ecological use)
Czas zbioru: 2000-10-11
Liczba roślin: 1
Zbierający: Jarosław Proćków
Numer arkusza nadany przez zbierającego: 19/1 Jan
Oznaczający: Jarosław Proćków
Uwagi: Wrocław Janówek, on the shore of the "Łacha Farna" oxbow lake (an area of ecological use)
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Deponent: Sylwia Marczak
Data udostępnienia : 15-01-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Jarosław Proćków. JP00925 Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3. [arkusz zielnikowy] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Files (2)

  • 00925.dzi

    (Generated automatically) File size: 206 bytes

  • 00925.tif

    File size: 119.0 MB