REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/13804

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/13804

Resource type: other document

Kijów - Rosyjska Mapa

View

Resource metadata

Title Kijów - Rosyjska Mapa
Persons Cocreators: V. I. Gornostaev (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Jedna z map należąca do serii "Rosyjska Mapa", którą stanowi zbiór map stworzonych w latach 70. i 80. XX wieku do celów wojskowych. Ich niecodzienna szczegółowość i dopracowanie pozwala na wykorzystanie ich jako materiał dydaktyczny.
Mapa przedstawia obszar między 50 i 53 równoleżnikiem półkuli północnej oraz 27 i 33 południkiem półkuli wschodniej. Obejmuje obszar Ukrainy i Białorusi.
Mapa wykonana w skali 1 : 500 000. (Polish)
Comments: Mapa została przygotowana w 1984 roku, a wydana w 1985.
Keywords "Kijów"@pl, "Białoruś"@pl, "Ukraina"@pl, "planowanie przestrzenne"@pl, "mapa"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Creation time: 1978
Series name: Rosyjska Mapa
Numbering (part, volume, number, issue): 20
Resource language: Russian
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 03-12-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Kijów - Rosyjska Mapa. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Geognostische Karte von Oberschlesien : und den angrenzenden Gebieten. Section Troppau

Ferdinand Roemer, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Model symulujący przemiany struktury gospodarki w skali regionalnej

Tomasz Ossowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Geologische Karte von dem Niederschlesischen Gebirge und den angrenzenden Gegenden. Sec. Strehlen

Wilhelm Runge, I. Roth, Gustav Rose, Ernst Beyrich, Rudolf von Carnall, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Hamburg. Plan miasta. Arkusz 3 - Mapa Wojskowa 1978

other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

PSSPP: Wyniki symulacji przesunięcia ogólnego

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more