REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74428

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74428

Resource type: article, chapter

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Komputerowe wspomaganie procesu wdrażania dużych systemów informatycznych (RB-1998-96-08)

View

Resource metadata

Title Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Komputerowe wspomaganie procesu wdrażania dużych systemów informatycznych (RB-1998-96-08)
Persons Authors: Aleksy Barski, Edward Michalewski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy omówiono metodykę oraz pakiet DIANA-9. Przedstawiono na przykładach sposób wykorzystania pakietu DIANA-9 w procesie wdrażania dużych systemów informatycznych. (Polish)
Keywords "Computer Systems"@en, "computer aided management"@en, "komputerowe wspomaganie zarządzania"@pl, "systemy informatyczne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-96-08
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Aleksy Barski, Edward Michalewski. Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Komputerowe wspomaganie procesu wdrażania dużych systemów informatycznych (RB-1998-96-08). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, Piotr Holnicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

WSPOMAGANIE DECYZJI FINANSOWYCH GMINY.Opracowane oprogramowanie systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1996-52)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more