Years / 1998

Filter
Page of  30 (295 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Multicriterial decision-making by comparison of the pareto-optimal sets for a beduced number of objectives. (RB-1998-08)

Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Zintegrowane środowisko wspomaganej komputerowo reinżynierii dużych przedsiębiorstw (RB-1998-96-04)

Aleksy Barski, Edward Michalewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Homonogeity analysis of regional structures (RB-1998-64-03)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Dynamika przechodzenia zanieczyszczeń przez zbiornik ze zmiennym przepływem (RB-1998-47-05)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Multicriterial decision-making by comparison of the Pareto-optimal sets for a reduced number of objectives (RB-1998-95)

Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 4 (RB-1998-54)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Sewage treatment process modelling with neural networks for forecasting and control (RB-1998-47-07)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Komputerowe wspomaganie decyzji technologicznych w biologicznej oczyszczalni ścieków - Computer aided technological decisions making in a biological wastewater treatment plant (RB-1998-47-06)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Modele komputerowe procesów i obiektów oczyszczalni ścieków dla celów symulacji, prognozowania i sterowania (RB-1998-47-04)

Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Page of  30 (295 results)
Results on page