REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78464

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78464

Resource type: article, chapter

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Nowoczesne narzędzia komputerowego wspomagania procesu podejmowania decyzji (RB-1998-96-05)

View

Resource metadata

Title Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Nowoczesne narzędzia komputerowego wspomagania procesu podejmowania decyzji (RB-1998-96-05)
Persons Authors: Edward Michalewski, Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca ilustruje możliwości wspomagania komputerowego przy zarządzaniu dużymi i złożonymi przedsiębiorstwami na przykładzie narzędzi opracowanych w Instytucie Badań Systemowych PAN. Opisano tutaj pakiety Diana-10 (DIAgnostycznej ANAlizy i projektowanie systemów zarządzania), MEDIATOR INT (internetowa wersja programu MEDIATOR) oraz SOS-1 (pakiet komputerowej symulacji oczyszczalni ścieków dla celów optymalizacji i sterowania). Praca została zreferowana w ramach seminarium 'OFERTA NAUKI 98' na 70-tych Międzynarodowych Targach Poznańskich. (Polish)
Keywords "SOS-1 package"@en, "pakiet SOS-1"@pl, "zarządzanie przedsiębiorstwem"@pl, "pakiet DIANA"@pl, "MEDIATOR system"@en, "system MEDIATOR"@pl, "oprogramowanie"@pl, "DIANA package"@en, "business management"@cs, "Wspomaganie decyzji"@pl, "software"@pl, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-96-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 33
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Edward Michalewski, Jan Studziński. Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Nowoczesne narzędzia komputerowego wspomagania procesu podejmowania decyzji (RB-1998-96-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

See more