REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/81902

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81902

Resource type: 3D, photo360

Konfigurowalny układ mikroprzepływowy do druku 3D na podłożach ceramicznych

View

Resource metadata

Title Konfigurowalny układ mikroprzepływowy do druku 3D na podłożach ceramicznych
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Model zawiera układ kanałów mikroprzepływowych do druku 3D na podłożach ceramicznych. Drogę przepływu cieczy można konfigurować przy użyciu czterech złączy fluidycznych. Przykładowo, układ może zostać zastosowany w mikroprzepływowym czujniku elektrochemicznym, pozwalającym na detekcję dwóch analitów, w zależności od trajektorii przepływu cieczy. W centralnej części mikrosystemu może zostać umieszczona elektroda referencyjna, a w skrajnych kanałach dwie pary elektrody pracującej i przeciwelektrody. Zestaw plików zawiera model, który może być bezpośrednio wydrukowany metodą stereolitografii na podłożach ceramicznych zawierających zmodyfikowane elektrody.
Pliki:
ElChem zlozenie 1.stl - plik złożeniowy w popularnym otwartym formacie modeli 3D
ElChem zlozenie 1.obj - plik złożeniowy pozwalający na swobodną edycję
ElChem zlozenie 1.iam - plik złożeniowy programu Inventor, oraz jego części składowe:
ElChem model 1.ipt - model układu kanałów
Złączka v2.ipt - model złącza fluidycznego (Polish)
Keywords "druk 3D"@pl, "ceramika LTCC"@pl, "czujnik chemiczny"@pl, "mikrosystem przepływowy"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2019
Scanner or camera model: Model wykonano przy użyciu oprogramowania Autodesk Inventor
Place of object creation: Wrocław
Time of object creation: 2019
Object material: ceramika / polimer
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 04-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Witold Nawrot. Konfigurowalny układ mikroprzepływowy do druku 3D na podłożach ceramicznych. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Mikroprzepływowy czujnik elektrochemiczny z mieszalnikiem

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more