REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/81904

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81904

Resource type: 3D, photo360

Mikroprzepływowy czujnik elektrochemiczny z mieszalnikiem

View

Resource metadata

Title Mikroprzepływowy czujnik elektrochemiczny z mieszalnikiem
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera model 3D oraz rysunek techniczny czujnika elektrochemicznego wykonanego w technologii hybrydowej polimerowego druku 3D na podłożu ceramicznym. Podłoże zawiera trzy elektrody, wykonane z różnych materiałów, w tym pracującą zmodyfikowaną w celu detekcji wybranego analitu. Na takim podłożu można wydrukować, metodą stereolitografii, polimerowy układ mikroprzepływowy według załączonego modelu, zawierający mieszalnik serpentynowy i komorę pomiarową oraz złącza fluidyczne.
Zbiór plików zawiera:
Biosensor.stl - model części mikroprzepływowej do polimerowego druku 3D w popularnym otwartym formacie modeli 3D
Biosensor.obj - model części mikroprzepływowej do polimerowego druku 3D w formacie pozwalającym na swobodną edycję
Biosensor.iam - plik złożeniowy programu Inventor
Polymer.ipt - plik części programu Inventor, zawierający model części mikroprzepływowej do polimerowego druku 3D
Substrate drawing.pdf - rysunek techniczny układu elektrod na podłożu
Substrate drawing.dwg, Substrate drawing.dxf - rysunek techniczny układu elektrod na podłożu, w formacie edytowalnym (Polish)
Keywords "mikromieszalnik serpentynowy"@pl, "druk 3D"@pl, "ceramika LTCC"@pl, "mikrosystem przepływowy"@pl, "czujnik chemiczny"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: Model wykonano przy użyciu oprogramowania Autodesk Fusion 360
Place of object creation: Wrocław
Time of object creation: 2021
Object material: ceramika / polimer drukowany 3D
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 04-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Witold Nawrot. Mikroprzepływowy czujnik elektrochemiczny z mieszalnikiem. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Konfigurowalny układ mikroprzepływowy do druku 3D na podłożach ceramicznych

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Proces technologiczny LTCC

Arkadiusz Dąbrowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more