REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73820

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73820

Resource type: article, chapter

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Informatyczny system sterowania produkcja roślinną, w przedsiębiorstwie rolniczym (PN-1983-08-04)

View

Resource metadata

Title Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Informatyczny system sterowania produkcja roślinną, w przedsiębiorstwie rolniczym (PN-1983-08-04)
Persons Authors: Ryszard Budziński
Cocreators: Czesław Pilarczyk (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W artykule poruszone są wybrane problemy sterowania produkcją roślinną, mogące mieć znaczenie przy budowie zautomatyzowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie rolniczym. Zauważono tutaj, że częstym problemem podczas projektowania systemów jest nierównomierne wykorzystanie metod matematycznych i procedur ich przetwarzania w oparciu o ele­ktroniczną technikę obliczeniową. Problem dotyczy definiowa­nia i programowania poszczególnych faz procesu informacyjno-decyzyjnego zarządzania. Przedstawiona koncepcja budowy informatycznego systemu sterowania w produkcji roślinnej eliminuje, w pewnym stopniu, niedogodności związane z integracją faz podejmowania decyzji. Przedstawiona praca została zreferowana na konferencji 'Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi' w 1982 r. w Szczecinie. (Polish)
Keywords "Wspomaganie decyzji"@pl, "IT system"@en, "produkcja roślinna"@pl, "system informatyczny"@pl, "production control"@en, "sterowanie produkcją"@pl, "Plant production"@en, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1983-08-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1983
From page: 1
To page: 12
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Ryszard Budziński. Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Informatyczny system sterowania produkcja roślinną, w przedsiębiorstwie rolniczym (PN-1983-08-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Model wyspecjalizowanej bazy danych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. (PD-1990-02)

Waldemar Wolski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

System obsługi baz danych SNK — cz. II (rozwiązania dla sieci lokalnych i baz rozproszonych w sieciach globalnych). Uzyskane wyniki (opracowanie i oprogramowanie) (RB-1996-63-05)

Kazimierz Mańczak, Ryszard Budziński, Tomasz Szymankowski, Robert Więckowicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more