REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82341

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82341

Resource type: article, chapter

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne: system komputerowy "Opole Cement": instrukcja użytkowania (RB-1996-62)

View

Resource metadata

Title System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne: system komputerowy "Opole Cement": instrukcja użytkowania (RB-1996-62)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz, Piotr Władysław Holnicki, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Raport stanowi instrukcję użytkowania systemu komputerowego 'OPOLE'. System ten stanowi komputerową symulację rozwoju przemysłu cementowego i wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne. System składa się z czterech podstawowych modułów. Pierwszy służy do wprowadzania, modyfikacji oraz odpowiedniego przekształcania danych wejściowych. Drugi stanowi analiza scenariuszy strategii rozwoju poszczególnych cementowni. W trzecim przedstawiona jest analiza rozwoju branży przemysłu cementowego, a w czwarty analizuje konkurencyjność cementowni w zaspakajaniu popytu na cement w regio­nach i określa najbardziej korzystne regiony, jako odbiorcy cementu, dla wybranych cementowni. (Polish)
Keywords "Wspomaganie decyzji"@pl, "cement industry development"@en, "cement factories"@en, "system OPOLE"@pl, "rozwój przemysłu cementowego"@pl, "oprogramowanie"@pl, "software"@pl, "cementownie"@pl, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-62
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 67
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 10-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Władysław Holnicki, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski. System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne: system komputerowy "Opole Cement": instrukcja użytkowania (RB-1996-62). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more