REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78593

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78593

Resource type: article, chapter

System obsługi baz danych SNK — cz. II (rozwiązania dla sieci lokalnych i baz rozproszonych w sieciach globalnych). Uzyskane wyniki (opracowanie i oprogramowanie) (RB-1996-63-05)

View

Resource metadata

Title System obsługi baz danych SNK — cz. II (rozwiązania dla sieci lokalnych i baz rozproszonych w sieciach globalnych). Uzyskane wyniki (opracowanie i oprogramowanie) (RB-1996-63-05)
Persons Authors: Kazimierz Mańczak, Ryszard Budziński, Tomasz Szymankowski, Robert Więckowicz
Cocreators: Mirosław Zachar (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Opracowanie zawiera rozdział dotyczący uzyskanych wyników w postaci programów dla raportu opisującego system obsługi baz danych SNK. Przedstawiony jest algorytm sterowania w systemie oraz struktura i hierarchia dostępnych klas. W szczególności opisano klasy realizacji okien przeglądania baz danych, okna nawigacyjnego, modułu optymalizacji oraz modułu analizy efektywności. (Polish)
Keywords "oprogramowanie"@pl, "databases"@en, "bazy danych"@pl, "SNK database service system"@en, "software"@pl, "system obsługi baz danych SNK"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-63-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 31
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 02-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Kazimierz Mańczak, Ryszard Budziński, Tomasz Szymankowski, Robert Więckowicz. System obsługi baz danych SNK — cz. II (rozwiązania dla sieci lokalnych i baz rozproszonych w sieciach globalnych). Uzyskane wyniki (opracowanie i oprogramowanie) (RB-1996-63-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Open Academy

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

See more