REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14975

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14975

Resource type: thesis

Metoda przyspieszonej oceny stanu granicznego elementów mechanicznych

View

Resource metadata

Title Metoda przyspieszonej oceny stanu granicznego elementów mechanicznych
Persons Authors: Katarzyna Topolska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Celem pracy jest opracowanie metody oceny stanu granicznego elementu mechanicznego. W metodzie wykorzystano teorię ewidencji matematycznej do opracowania modelu syntetycznego z wykorzystaniem badań eksploatacyjnych i badań ekspertów. Celem jest stworzenie metody dla przypadku nieparametrycznego. W modelu nie znane są rozkłady gęstości prawdopodobieństwa cech w klasach. Ocena trwałości elementu mechanicznego ma charakter nieprecyzyjny, a reguły określające zdatności elementu do dalszej eksploatacji zostały utworzone za pomocą teorii Dempstera-Shafera z wykorzystaniem logiki rozmytej. Ponieważ rozkłady gęstości są niewiadomą, w modelu pomocne są subiektywne oceny ekspertów na temat obserwowanej zmiennej, na podstawie, której obiekt zostanie zakwalifikowany do klasy uszkadzalności. Badania zdecydowano się wykonać na przykładzie zaworu pokrytego powłoką ceramiczną i do eksperymentu użyto zaworów ssących i wydechowych z silnika SW680. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "teoria zbiorów rozmytych"@pl, "teoria Dempstera-Shafera"@pl, "niezawodność"@pl, "badania przyspieszone"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)
Destination group: students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2007
Number of pages: 158
Supervisor: Tomasz Nowakowski
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1771
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 18-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Katarzyna Topolska. Metoda przyspieszonej oceny stanu granicznego elementów mechanicznych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Uogólniony rozkład gamma i rozkład potęgowy jako rozkład trwałości elementów (PD-1970-02)

Kazimierz Ciechanowicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Wyznaczanie granicznych funkcji niezawodności systemów szeregowo-progowych

Beata Katarzyna Milczek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Niezawodnościowa analiza efektywności rezerwowania w systemach szeregowych

Bożena Kwiatuszewska-Sarnecka, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Selekcja na bieżąco z danych masowych przy użyciu zespołu klasyfikatorów

Marcin Gromisz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more