REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14966

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14966

Resource type: thesis

Metody ochrony przed kryptoanalizą z uszkodzeniami

View

Resource metadata

Title Metody ochrony przed kryptoanalizą z uszkodzeniami
Persons Authors: Maciej Nikodem
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Przedmiotem pracy jest analiza ataków z uszkodzeniami (ang. fault analysis), które stanowią istotne zagrożenie bezpieczeństwa algorytmów kryptograficznych. Ataki takie stanowią obecnie centrum zainteresowania wielu badaczy na całym świecie.W pracy szczególną uwagę poświęcono analizie bezpieczeństwa algorytmu AES i schematów podpisów cyfrowych ElGamala i DSA. Zaproponowano nowe rozwiązanie ochronne dla algorytmu AES, bazujące na korekcji błędów. Rozwiązanie tego typu może być prawdopodobnie zastosowane także dla innych algorytmów symetrycznych. W pracy przedstawiono również rozwiązania zabezpieczające dla schematów ElGamala i DSA. Dotychczas brak było takich rozwiązań, mimo powszechnej świadomości, ze algorytmy te są podatne na ataki z uszkodzeniami. (Polish)
Comments: Praca doktorska.
Keywords "Advanced Encryption Standard"@en, "podpis cyfrowy"@pl, "Algorytm ElGamala"@pl, "ElGamal"@pl, "standard AES"@pl, "Data Encryption Standard"@en, "kryptografia"@pl, "kryptoanaliza"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: general public, scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2008
Number of pages: 146
Supervisor: Janusz Biernat
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 2297
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Olga Schabowicz
Availability date: 07-03-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Maciej Nikodem. Metody ochrony przed kryptoanalizą z uszkodzeniami. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Advanced databases

Maciej Nikodem, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Kody korekcyjne i kryptografia

Władysław Mochnacki, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ISDN

Czesław Kościelny, Jan Francyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputery kwantowe a kryptografia

Dominik Srokowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Konferencja Projektów Zespołowych. Wydział Elektroniki

Maciej Nikodem, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more