REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1704

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1704

Resource type: 3D, photo360

Miernik IMR-4

View

Resource metadata

Title Miernik IMR-4
Persons Authors: Tomasz Jasica
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej opisany w inwentarzu pod nr MPWr_I2_262 (A7-4-R2-2).
Impulsowy miernik rezystancji IMR-4 jest przenośnym przyrządem do pomiaru rezystancji uziomów w otoczeniu trakcji elektrycznej prądu stałego. Do pomiaru wykorzystywane są tory kolejowe lub tramwajowe włączone do sieci powrotnej układu zasilania. Nie wymaga się stosowania dodatkowych sond pomiarowych. Miernik może być również wykorzystywany do pomiarów małych rezystancji zastępując metodę techniczną, w tym do pomiarów:
ciągłości żył powrotnych i roboczych kabli energetycznych ze wskazaniem wartości zmierzonej rezystancji,
ciągłości i jakości połączeń w obwodach uziemiających i uszyniających,
rezystancji obwodu dowolnej pętli zwarcia. (Polish)
Keywords "prąd stały"@pl, "pomiar"@pl, "przyrząd pomiarowy"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)
Destination group: scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Smarttech Scan 3D Dual Volume
Software used: Geomagic Wrap 2015
Place of object creation: Polska
Time of object creation: 1969
Producer of scanned object: ERA
Object material: plastik, metal, szkło
Real object width: 117 mm
Real object height: 70 mm
Real object depth: 203 mm
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Karolina Ćwięka
Availability date: 15-03-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tomasz Jasica. Miernik IMR-4. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mostek tensometryczny

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Miliweberomierz

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Opornica

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Aparat Casagrande

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Smarownica - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Suwak logarytmiczny (4) - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more