REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1704

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1704

Resource type: 3D, foto360

Miernik IMR-4

Widok

Resource metadata

Title Miernik IMR-4
Persons Authors: Tomasz Jasica
Partner: Politechnika Wrocławska
Description Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej opisany w inwentarzu pod nr MPWr_I2_262 (A7-4-R2-2).
Impulsowy miernik rezystancji IMR-4 jest przenośnym przyrządem do pomiaru rezystancji uziomów w otoczeniu trakcji elektrycznej prądu stałego. Do pomiaru wykorzystywane są tory kolejowe lub tramwajowe włączone do sieci powrotnej układu zasilania. Nie wymaga się stosowania dodatkowych sond pomiarowych. Miernik może być również wykorzystywany do pomiarów małych rezystancji zastępując metodę techniczną, w tym do pomiarów:
ciągłości żył powrotnych i roboczych kabli energetycznych ze wskazaniem wartości zmierzonej rezystancji,
ciągłości i jakości połączeń w obwodach uziemiających i uszyniających,
rezystancji obwodu dowolnej pętli zwarcia. (Polski)
Keywords "pomiar"@pl, "przyrząd pomiarowy"@pl, "prąd stały"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)
Destination group: naukowcy, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania skanu/foto: Wrocław
Czas powstania skanu/foto: 2017
Model skanera lub aparatu fotograficznego: Smarttech Scan 3D Dual Volume
Użyte oprogramowanie: Geomagic Wrap 2015
Miejsce powstania obiektu: Polska
Czas powstania obiektu: 1969
Producent zeskanowanego obiektu: ERA
Materiał obiektu: plastik, metal, szkło
Szerokość obiektu rzeczywistego: 117 mm
Wysokość obiektu rzeczywistego: 70 mm
Głębokość obiektu rzeczywistego: 203 mm
Lokalizacja: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Karolina Ćwięka
Availability date: 15-03-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej , Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tomasz Jasica. Miernik IMR-4. [3D, foto360] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Miernik IMR-4 - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, foto360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Miernik IMR-4

Piotr Pinkawa, 3D, foto360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Czułość przyrządów pomiarowych

Andrzej Nowak, Barbara Janowska, materiał dydaktyczny, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Jednofazowy falownik tyrystorowy

Tomasz Jasica, 3D, foto360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Klasa, zakres i błąd graniczny przyrządów pomiarowych

Barbara Janowska, Andrzej Nowak, materiał dydaktyczny, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Jednofazowy falownik tyrystorowy

Piotr Pinkawa, 3D, foto360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

See more