REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/12129

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/12129

Resource type: 3D, photo360

Miernik MUR 3A

View

Resource metadata

Title Miernik MUR 3A
Persons Authors: Piotr Pinkawa
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Foto 360. Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod nr MPWr_W12_399 Miernik MUR 3A.
Miernik (probierz) – przyrząd pozwalający określić wartość mierzonej wielkości (np. napięcia elektrycznego, ciśnienia, wilgotności) i przedstawiający ją zazwyczaj przy pomocy podziałki ze wskazówką lub wyświetlacza cyfrowego. (Polish)
Keywords "cyfrowy miernik"@pl, "pomiar"@pl, "miernik elektromechaniczny"@pl, "miernik mocy"@pl, "miernik napięcia"@pl, "pomiar energii"@pl, "miernik natężenia pola elektromagnetycznego"@pl, "miernik elektryczny"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D800E z obiektywem 24-70 mm
Software used: Orbitvu Editor
Place of object creation: Wrocław
Time of object creation: 1963
Producer of scanned object: ENERGIA
Object material: metal, plastik
Real object width: 140 mm
Real object height: 108 mm
Real object depth: 230 mm
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Kamila Kopańska
Availability date: 30-04-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Piotr Pinkawa. Miernik MUR 3A. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mostek RLC

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Woltomierz z bocznikiem (2)

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termostat TB-1

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Omomierz z tablicy rozdzielczej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termometr cyfrowy

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Kalkulator "Casio HR-150TER"

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

See more