REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/81860

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81860

Resource type: 3D, photo360

Mikrosystem: komora testowa do testów wytrzymałości ciśnieniowej

View

Resource metadata

Title Mikrosystem: komora testowa do testów wytrzymałości ciśnieniowej
Title variant: Komora testowa do testów wytrzymałości ciśnieniowej
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór plików zawiera model 3D mikrosystemu polimerowo-ceramicznego, służącego do badania wytrzymałości połączenia pomiędzy materiałami. Według modelu, część ceramiczna została wykonana z ceramiki współwypalanej niskotemperaturowo, a część polimerowa wydrukowana przestrzennie, metodą stereolitografii, na zmodyfikowanym podłożu ceramicznym.
Zbiór plików składa się z:
Pressure test samples.stl - plik złożeniowy w popularnym otwartym formacie modeli 3D
Pressure test samples.obj - plik złożeniowy pozwalający na swobodną edycję
Pressure test samples.iam - plik złożeniowy programu Inventor
LTCC.ipt - plik części programu Inventor, zawierający model podłoża ceramicznego, składowa pliku Pressure test samples.iam
Polymer.ipt - plik części programu Inventor, zawierający model części polimerowej drukowanej 3D, składowa pliku Pressure test samples.iam (Polish)
Keywords "model"@pl, "mikrosystem"@pl, "ceramika LTCC"@pl, "stereolitografia"@pl, "druk 3D"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: Model wykonany w programie Autodesk Fusion 360
Time of object creation: 2021
Object material: Ceramika / polimer drukowany 3D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 04-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Witold Nawrot. Mikrosystem: komora testowa do testów wytrzymałości ciśnieniowej. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Zawody modeli

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Pomiar chropowatości struktur wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more