REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78471

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78471

Resource type: dataset, database

Pomiar chropowatości struktur wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

View

Resource metadata

Title Pomiar chropowatości struktur wykonanych metodą ceramicznego druku 3D
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór składa się z plików zawierających wyniki pomiarów chropowatości, wykonanych przy użyciu mikroskopu konfokalnego z laserową głowicą skanującą (LSM) dla materiałów do ceramicznego druku 3D metodą stereolitografii, wykonanych w Laboratorium Mikrosystemów Grubowarstwowych Politechniki Wrocławskiej, na bazie ceramiki LTCC. Porównane zostały materiały eksperymentalne wykonane na bazie surowców wytworzonych w instytucie Fraunhofer IKTS oraz surowców komercyjnych firmy Heraeus. Dodatkowo zmierzona została próbka referencyjna, wykonana z komercyjnej żywicy ceramicznej do druku 3D, Formlabs Ceramic Resin. (Polish)
Keywords "konfokalny"@pl, "LSM"@pl, "chropowatość powierzchni"@pl, "druk 3D"@pl, "ceramika LTCC"@pl, "stereolitografia"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Ilmenau
Creation time: 2021
Number of data records: 4
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 10-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Witold Nawrot. Pomiar chropowatości struktur wykonanych metodą ceramicznego druku 3D. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more