Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Doświadczenie eksperckie - Tomasz Sipko

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Sprawność fizyczna i postawa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9-15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i Czechach

Bartosz Bolach, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Asymetria morfologiczna i dynamiczna oraz możliwości jej kształtowania u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Tadeusz Koszczyc, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Doświadczenie eksperckie - Krystyna Chromik

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Powtarzalność napięć izometrycznych mięśni jako miara zdolności różnicowania kinestetycznego

Ryszard Błacha, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Doświadczenie eksperckie - Justyna Hanuszkiewicz

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Katarzyna Kochan-Jacheć

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Efekty dydaktyczne samoregulowanego uczenia się motorycznego

Halina Guła-Kubiszewska, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Doświadczenie eksperckie - Jarosław Marusiak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Jarosław Fugiel

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)