REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76337

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76337

Resource type: article, chapter

Model optymalnego inwestowania w samofinansujących się przedsiębiorstwach (PN-1987-01)

View

Resource metadata

Title Model optymalnego inwestowania w samofinansujących się przedsiębiorstwach (PN-1987-01)
Persons Authors: Waldemar Wojciechowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W artykule zaproponowano model matematyczny zależności procesu inwestowania w samofinansujących się przedsiębiorstwach. Podano metodę określania wysokości przyznawanych kredytów, ponieważ Narodowy Bank Polski nie podaje jej w sposób jednoznaczny. Reguła ta wykorzystuje zasadę jednoczesnej maksymalizacji zysku i maksymalizacji produkcji sprzedanej wszystkich gałęzi w okresie planowania przy spełnieniu określonych warunków w zakresie technologii, finansów, dostępności deficytowych surowców i zobowiązań wynikających z wcześniejszych decyzji inwestycyjnych. (Polish)
Keywords "Inwestycje"@pl, "optimization"@en, "modelowanie matematyczne"@pl, "samofinansujące się przedsiębiorstwa"@pl, "optymalizacja"@pl, "mathematical modeling"@en, "self-investing companies"@en, "Investments"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1987-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1987
From page: 1
To page: 23
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 30-08-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Waldemar Wojciechowski. Model optymalnego inwestowania w samofinansujących się przedsiębiorstwach (PN-1987-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more